Skip to main content
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En ämnesguide för dig som läser till sjuksköterska eller går någon av högskolans specialistutbildningar eller fristående kurser inom vård.

Välkommen till ämnesguiden för Vårdutbildningar!

Bibliotekets ämnesguider samlar resurser, tips och information riktade till studenter som läser en utbildning eller studerar inom ett visst ämnesområde.

Här hittar du användbara källor och information om hur du använder dem, paketerat och utvalt för just dig!

Saknar du något innehåll i guiden - hör av dig till ansvarig bibliotekarie.

Detta hittar du i guiden:

Böcker
Uppslagsverk
Avhandlingar & uppsatser
Rapporter
Tidskriftsartiklar
Vad är en (vård)vetenskaplig artikel?
Lagar & regler
Statistik
Evidensbaserad vård
Kunskapsstöd i vårdandet
Söktips & källkritik
Ämnesord, MeSH & Subject Headings
Skriva & referera
Språk & översättningsverktyg
Tips till dig som skriver uppsats

Är du ny student?

Bild på kvinnlig student med ryggsäck och laptop.Det kan vara mycket att hålla reda på i början. Denna sida ger dig en snabb introduktion till bibliotekets tjänster!