Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En guide i att söka information för dig som läser till sjuksköterska eller går någon av högskolans specialistutbildningar eller fristående kurser inom vård.

Lagar & regler

Här hittar du länkar till webbresurser där du hittar våra svenska lagar, länkar till specifika lagar, riktlinjer för vården m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS)

Från och med 1 juli 2015 ger sju myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling, HSLF-FS.

Den nya författningssamlingen inkluderar även myndigheternas tidigare föreskrifter och hittas numera via Kunskapsguiden.se

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård

IVO

Information från Vårdförbundet

Vårdförbundet har under sektionen Regelverket i vården enkel och lättfattlig information om vilka lagar och regler som styr sjuksköterskans arbete:

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsen logotyp

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Bild på lagbok och domarklubba.

Bild: Mostphotos.com