Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Datavetenskap och IT

Ämnesguide för dig som läser till dataekonom, IT-ingenjör och systemvetare

Filmklipp om sökstrategier

Kombinera sökord på bästa sätt

Sök "som vanligt" = AND

Sök på synonymer = OR

"chronic disease" AND emotions

 • När alla begrepp ska finnas med
 • Om du skriver in flera sökord efter varandra tolkas detautomatiskt som ett AND av de flesta databaser och söktjänster
 • Smalnar av sökningen
 • Lägga till fler sökord med AND ger färre träffar

emotions OR feelings

 • När du söker på likvärdiga
  begrepp/synonymer
 • Något av orden skall finnas med
 • Breddar sökningen
 • Lägga till fler sökord med OR
  ger fler träffar

Trunkering, frassökning

Genom att använda så kallad trunkering kan du söka på en ordstam och täcka in ordet och alla dess ändelser. Trunkeringstecknet består oftast av en asterix som placeras i slutet av den ordstam man söker på. Exempel: cloth* ger träff på cloth, clothed, clothes, clothing

 • Trunkering ökar antalet träffar
   

Frassökning innebär att man binder ihop två eller flera ord med citattecken så att sökningen sker på den exakta frasen, det vill säga att orden står intill varandra i den ordningen de är skrivna. Exempel: "product development"

 • Frassökning minskar antalet träffar

Närhetsoperatorer

I vissa databaser kan man använda så kallade närhetsoperatorer för att söka på ord som står i närheten av varandra i titlar, abstracts och fulltexter.
Det är ett bra alternativ när en och-sökning textiles AND substrates ger alltför många träffar och dålig precision medan en frassökning ”textile substrates” kan vara alltför snäv, med risk för att man missar en del relevanta träffar.
Söker man istället med närhetsoperatorer textile W/5 substrates får man träff där båda orden förekommer i vilken ordning som helst, med upp till 5 ord emellan.

En sådan sökning fångar upp formuleringar som:
textile substrates
textiles and other substrates
substrates such as textiles

Det finns oftast också närhetsoperatorer som anger att orden måste komma i en viss ordning, med upp till ett visst antal ord emellan.
Exempel breast PRE/1 pocket ger träff på bade breast pocket och breast welt pocket.

Exemplen ovan är från Scopus. Närhetsoperatorerna ser olika ut i olika databaser, se tabellen.

 

Vill du veta mer om avancerad sökteknik - gå in på respektive databas hjälpfunktion.

För många eller för få sökträffar?

För få artiklar: För många artiklar:
Prova andra sökord, gör synonymsökningar och blocksökningar Kan du specificera dig ytterligare, lägga till fler sökord?
Ta bort eventuella avgränsingar och filter Lägg till ett filter för till exempel årtal
Trunkera orden tex: sustainab* för att få fler träffar  Prova med frassökningar så du får mer riktade träffar

Val av sökord

Att välja sökord är en viktig del av informationssökningen. Utgå från ditt ämne - eller din forskningsfråga - och försök hitta synonymer, likabetydande ord, olika stavning. Använd lexikon, uppslagsverk, kurslitteratur, webben.
Samla upp nya relevanta termer som du stöter på efter hand som du söker.

Tänk på:

 • Sökspråket i de flesta av bibliotekets databaser är engelska
 • Engelska är det mest gångbara språket, men här kan du också prova att söka på svenska
 • För vetenskaplig information är det framför allt engelska som gäller