Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Webbredaktör och Digital informationsdesign

En guide till att söka information för dig som läser webbredaktörsprogrammet eller digital informationsdesign.

Creative Commons - en alternativ upphovsrätt

Creative Commons hjälper de som skapar och vill dela med sig av sina verk med andra villkor än "den vanliga upphovsrätten". Creative Commons gör detta möjligt genom ett system av licenser med olika villkor för användning som upphovsmän kan tillämpa på sina verk.

Läs mer på Creative Commons svenska eller internationella webbplats.

Creative Commons logotyp.

Lagar

Här hittar du ingångar till de juridiska databaser biblioteket abonnerar på samt länkar till fria resurser, m.m.

Svensk Författningssamling (SFS)

Om du ska hänvisa till en lag är det SFS du skall använda:

Notera att många sidor på nätet hänvisar till eller har kopierat lagtexter till sina sidor, du ska dock hänvisa till SFS när du hänvisar till en lagtext.

Lagarna i uppdaterad version med alla ändringar införda hittar du i Regeringskansliets rättsdatabaser. Eller via Riksdagen - Dokument & lagar. (SFS i fulltext - hänvisa hit när du refererar till en lag i elektronisk form)

Lagarna i originalutförande finns som pdf:er i SFS i tryckt format t.o.m. 31 mars 2018, därefter via webbplatsen svenskforfattningssamling.se 

I Författningsregistret kan du se när en lag har ändrats, genom vilka ändringsförfattningar samt vilka förarbeten som legat till grund för ändringarna.

Bibliotekets databaser inom juridik

Lagrummet.se

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Här finns också förklaringar om hur de olika dokumenten och myndigheterna hänger ihop.Modell över rättsprocessens olika steg.

Vägledande avgöranden

Domar från de högre rättsinstanserna publiceras i form av referat och går att söka fram på något av följande sätt:

Vägledande avgöranden (fri söktjänst från Sveriges Domstolar)

Rättsfall/Praxis i JUNO (betalresurs tillgänglig via bibliotekets abonnemang)

EU-rätt

I databasen EUR-Lex kan du söka fram dokumenten i EUs lagstiftningsprocess.
EUR-Lex logotyp.

Inom EU-rätten är dessa tre typer av dokument viktiga att känna till:

Fördrag
​EU:s grundläggande regler, kan ses som en motsvarighet till Sveriges grundlagar.

Förordning
​En förordning är en bindande rättsakt som alla EU-länder måste tillämpa i sin helhet så snart den träder i kraft, utan att införliva den i nationell lagstiftning. GDPR är ett exempel på en EU-förordning.

Direktiv
​Ett direktiv är en lag som sätter upp ett mål som ska uppnås. Medlemsländerna avgör sedan själva hur målet ska uppnås. Medlemsländerna har ofta två år på sig att genomföra ett direktiv. I Sverige stiftar riksdagen de lagar som krävs för att nå målet. 

Du kan läsa mer om EU:s rättsystem på Sveriges Riksdags EU-information eller hos EU-kommissionen.

GDPR - Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (The General Data Protection Regulation) är en EU-lag som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte i Sverige Personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. Läs mer om GDPR i Sverige på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats eller hos Regeringen.

Foto av serverhall.

Bild: Pexels.com