Skip to Main Content
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Webbredaktör

En guide till att söka information för dig som läser webbredaktörsprogrammet.

Myndigheter och organisationer

Statliga myndigheter är pålitliga källor till information. Här hittar du råd och riktlinjer, rapporter och utredningar, statistik m.m.

Organisationer, fackföreningar och liknande kan också vara användbara källor.

Myndigheter

Myndigheter är pålitliga källor till information, såväl statistik som forskningsrapporter och nyheter inom myndighetens kompetensområde hittar du via dem:

Statens medieråd
Här kan du lära dig mer om källkritik, medie- och informationskunnighet, nätjuridik med mera. Du hittar också statistik om svenska folkets medievanor.

Datainspektionen
Datainspektionen är en myndighet som arbetar för att människors rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Ny myndighet instiftad september 2018 som ska ansvara för att "...samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig." Ansvar för exempelvis e-legitimation och digitala brevlådor för myndighetspost ligger på deras bord.

Organisationer och föreningar

Intresseorganisationer, fackföreningar och andra organisationer som kan vara bra att känna till:

Internetstiftelsen
Administrerar och sköter driften av .se och .nu-domänerna. Arbetar för en positiv utveckling av internet i Sverige genom en rad olika initiativ. Här hittar du statistik om svenskarnas webbanvändning, rapporter, manualer, nyheter och webbkurser. En bra källa för dig som vill lära dig mer om internet helt enkelt. IIS ligger också bakom Webbstjärnan som är en utbildningsportal om källkritik och internet för lärare, samt Bredbandskollen.

DIK
DIK är ett fackförbund inom SACO för verksamma inom kultur och kommunikation, till exempel webbredaktörer.
Det finns flera andra fackförbund för kommunikatörer och informatörer, Vision, Unionen m.fl.
 

Funka

Funka är ett företag som arbetar med tillgänglighet vad gäller innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt; webb, IT och dokument i alla tänkbara format, appar och automater men även skyltar och annan information. Funka startade som ett ideellt projekt inom funktionshinderrörelsen och har många svenska myndigheter som kunder.

Logotyp Funka