Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Webbredaktör och Digital informationsdesign

En guide till att söka information för dig som läser webbredaktörsprogrammet eller digital informationsdesign.

Myndigheter och organisationer

Statliga myndigheter är pålitliga källor till information. Här hittar du råd och riktlinjer, rapporter och utredningar, statistik m.m.

Organisationer, fackföreningar och liknande kan också vara användbara källor.

Myndigheter

Myndigheter är pålitliga källor till information, såväl statistik som forskningsrapporter och nyheter inom myndighetens kompetensområde hittar du via dem:

Statens medieråd
Här kan du lära dig mer om källkritik, medie- och informationskunnighet, nätjuridik med mera. Du hittar också statistik om svenska folkets medievanor.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Integritetsskyddsmyndigheten är en myndighet som arbetar för att människors rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. IMY är tillsynsmyndighet för GDPR i Sverige och ser till att lagen efterlevs.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Ny myndighet instiftad september 2018 som ska ansvara för att "...samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig." Ansvar för exempelvis e-legitimation och digitala brevlådor för myndighetspost ligger på deras bord.

Organisationer och föreningar

Internetstiftelsen
Administrerar och sköter driften av .se och .nu-domänerna. Arbetar för en positiv utveckling av internet i Sverige genom en rad olika initiativ. Här hittar du statistik om svenskarnas webbanvändning, rapporter, manualer, nyheter och webbkurser. En bra källa för dig som vill lära dig mer om internet helt enkelt. IIS ligger också bakom Webbstjärnan som är en utbildningsportal om källkritik och internet för lärare, samt Bredbandskollen.

 

Funka

Funka är ett företag som arbetar med tillgänglighet vad gäller innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt; webb, IT och dokument i alla tänkbara format, appar och automater men även skyltar och annan information. Funka startade som ett ideellt projekt inom funktionshinderrörelsen och har många svenska myndigheter som kunder.

Logotyp Funka