Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Byggingenjör

Ämnesguide för dig som studerar till byggingenjör.

Innehållsförteckning i Word

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad visar hur du formaterar dina rubriker och skapar en automatisk innehållsförteckning.

Sidnumrering i Word

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad visar dig hur du gör för att få sidnumreringen att börja där du vill.

Tips till dig som skriver uppsats

Här får du förslag som underlättar och hjälper dig att strukturera ditt skrivande

Använd biblioteket när du skriver uppsats

1. Val av ämne

  • Sök i bibliotekets resurser för att förfina ditt ämnesval, hitta tidigare forskning, läs på och sätt dig in i ämnet.

2. Informationssökning

  • Använd bibliotekets resurser för att söka och finna forskningsartiklar, böcker m.m.
  • Prata med oss om du behöver hjälp att välja sökord och hitta pålitliga källor
  • Besök sökverkstaden och delta i bibliotekets undervisning som du erbjuds inför uppsatsskrivande
  • Beställ fjärrlån på böcker biblioteket inte äger, gratis
  • Beställ artikelkopior ur tidskrifter vi inte prenumererar på för 40-80 SEK

3. Referenshantering

  • Vill du använda referenshanteringssystemet EndNote anordnar vi introduktionsföreläsningar och du kan också komma och få hjälp i sökverkstaden eller informationspunkten
  • Fråga oss om hjälp om du kör fast

Se hur andra har gjort, sök studentuppsatser!

Frasbank med akademiska formuleringar

Här hittar du inspiration till hur du kan uttrycka dig och bygga upp din uppsats på ett vetenskapligt sätt i uppsatsens olika delar och i olika syften och sammanhang:

Frasbanken med metatext är en guide på svenska från Karolinska Institutets bibliotek.

Academic Phrasebank är en guide på engelska från University of Manchester.

Skrivhjälp på webben

Litteratur kring forskningsmetodik och akademiskt skrivande