Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Maskiningenjör

Ämnesguide för dig som studerar till maskiningenjör

Myndigheter & organisationer

Här finns användbar information inom ditt ämne energiteknik. Du hittar information om till exempel miljöfrågor, material och forskning.

Vi tar tacksamt emot tips om bra länkar som kan vara användbara för dig.

 

Myndigheter

På myndigheters hemsidor hittar du användbar och relevant information inom dina ämnen. Där finns det senaste nyheterna, forskningsrapporter och statistik.

 • Boverket
  Här hittar du information om Samhällsplanering - Byggande - Boende  - Bidrag & garantier - Lag & rätt
 • Energimyndigheten
  Energieffektivisering - Forskning & innovation - Förnybart - Klimat & miljö - Statistik - Tester   - Trygg energiförsörjning
   
 • Kemikalieinspektionen är en tillsynsmyndighet  som bevakar företagens och samhällets kemikaliekontroll.
   
 • Naturvårdsverket - här hittar du bland annat fakta och statistik om miljön, rapporter, kemikalier både i sverige, inom EU och internationellt.

 

 

Information från olika organisationer och företag

 • Materialbiblioteket
  Materialbiblioteket är en professionell resurs för dig som yrkesarbetar inom design, arkitektur eller produktutveckling.
   
 • MatWeb
  Materialvetenskap. Fakta om metaller, plaster, keramer och kompositer.
   
 • RISE Research Institutes of Sweden
  är ett svenskt industriforskningsinstitut där även SP ingår.
   
 • SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. Ingår numera i RISE
   
 • Svensk maskinprovning (SMP)
  Provning, besiktning och certifiering av maskiner och produktionslinjer, säkerhetsfrågor för gamla maskiner, små eller stora, och även för miljöfrågor som buller, vibrationer, avgasutsläpp m.m.
 • Materialbiblioteket
  Materialbiblioteket är en professionell resurs för dig som yrkesarbetar inom design, arkitektur eller produktutveckling.
   
 • MatWeb
  Materialvetenskap. Fakta om metaller, plaster, keramer och kompositer.
   
 • RISE Research Institutes of Sweden
  är ett svenskt industriforskningsinstitut där även SP ingår.
   
 • SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. Ingår numera i RISE
   
 • Svensk maskinprovning (SMP)
  Provning, besiktning och certifiering av maskiner och produktionslinjer, säkerhetsfrågor för gamla maskiner, små eller stora, och även för miljöfrågor som buller, vibrationer, avgasutsläpp m.m.