Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Industriell ekonomi

Ämnesguide för dig som studerar till affärs- och logistikingenjörer samt arbetsorganisation och ledarskap

För få träffar?

Prova något av följande:

 • Testa andra sökord
 • Prova bredare sökord
 • Gör OR-sökningar med synonymer
 • Ta bort eventuella avgränsningar
 • Prova en annan databas

Om du har hittat en artikel som är relevant för ditt ämne: Gå då vidare och sök bland keywords, ämnesord och använd dig av dem och gör en ny sökning för att få fler träffar.
Du kan också titta i referenslistan för att se om du kan få tips på flera artiklar.

För många träffar?

Prova något av följande:

 • Hitta mer specifika sökord
 • Lägg till flera sökord
 • Avgränsa på typ av material, årtal, etc.
 • Sök i specifika fält, t.ex. enbart titel/abstract

Söktips

Här hittar du tips på hur du kan förbättra dina sökningar när du letar efter material i databaser.

Trunkering och frassökning

Trunkering *

Genom att använda så kallad trunkering kan du söka på en ordstam och täcka in ett ord med alla dess ändelser.
Trunkeringstecknet består oftast av en asterix som placeras i slutet av den ordstam man söker på.
Exempel: sustain* ger träff på sustainability, sustainable.

 • Trunkering ökar antalet träffar

Frassökning

Frassökning innebär att man binder ihop två eller flera ord med citattecken så att sökningen sker på den exakta frasen. Det vill säga att orden står intill varandra i den ordningen de är skrivna.
Exempel:  "sustainable development goals"

 • Frassökning minskar antalet träffar

Val av sökord

Att välja sökord är en viktig del av informationssökningen. Utgå från ditt ämne - eller din forskningsfråga - och försök hitta synonymer, likabetydande ord, olika stavning. Använd lexikon, uppslagsverk, kurslitteratur, webben.
Om du har hittat en bra vetenskaplig artikel som är relevant för din rapport. Gå igenom den och titta på de sökordsom finns,de kallas även för keywords, descriptors, subjects, och se om du kan använda dem i en ny sökning för att få fram träffar som är mer precisa.
Samla upp nya relevanta termer som du stöter på efter hand som du söker.

Tänk på:

 • Sökspråket i de flesta av bibliotekets databaser är engelska
 • Engelska är det mest gångbara språket i Primo, men här kan du också prova att söka på svenska
 • För vetenskaplig information är det framför allt engelska som gäller

Kombinera sökord på bästa sätt

I de flesta databaser och söktjänster som Primo och Google kan man kombinera söktermer med så kallade booleska operatorer: AND, OR och NOT.

Sök "som vanligt" = AND

Sök på synonymer = OR

sustainability AND "passive house"

 • När alla begrepp ska finnas med
 • Om du skriver in flera sökord efter varandra tolkas det automatiskt som ett AND av de flesta databaser och söktjänster
 • Smalnar av sökningen
 • Lägga till fler sökord med AND ger färre träffar

"environmental management system" OR EMS

 • När du söker på likvärdiga
  begrepp/synonymer
 • Något av orden skall finnas med
 • Breddar sökningen
 • Lägga till fler sökord med OR
  ger fler träffar

Du kan också använd NOT för att utesluta ord från din sökning:

NOT smalnar av din sökning och talar om för databasen att utesluta ord som du inte vill ha med i sökresultatet.

Exempel: "heavy metal"   NOT    copper

               

Använd operatorn NOT med försiktighet eftersom viktiga träffar kanske inte kommer med i sökresultatet.

 

 

Söka information

Denna film från Lunds Universitet ger dig tips om att välja sökord, var och hur du kan söka och vad du bör tänka på när du ska värdera den information du funnit. Du får bortse från att exemplen är från ett annat ämnesområde än textilteknologi och att man talar om LUBsearch, som är Lunds söktjänst. Eftersom tipsen du får i filmen är generella fungerar de lika bra inom ditt ämne. Filmen är cirka 10 minuter lång.