Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Industriell ekonomi

Ämnesguide för dig som studerar till affärs- och logistikingenjörer samt arbetsorganisation och ledarskap

Databaser med artiklar ur svenska tidningar, bransch- och facktidskrifter

Databaser

Relevanta databaser i dina ämnen finns listade här nedanför.

På bibliotekets sida finns det flera databaser som är alfabetiskt ordnade från a till ö.
Du kan också hitta relevanta databaser sorterade efter ämne.

Databaserna har guider och hjälpfunktioner som du kan använda dig av för att snabbt lära dig hur du söker information i en specifik databas på ett effektivt sätt.
Titta också på Söktips, där får du tips på effektiva sökmetoder.

Internationella databaser med vetenskapliga artiklar

 • Business Source Premier
  Artiklar och tidskrifter i fulltext inom handel och ekonomi. De flesta artiklarna räknas som vetenskapliga.
   
 • Emerald
  Artiklar och böcker i fulltext inom bland annat ekonomi, teknik, biblioteks- och informationsvetenskap, vård och medicin, utbildning m.fl.

   
 • ScienceDirect
   E-tidskrifter inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap mm
   
 • Scopus 
  Denna databas är stor och ämnesövergripande, den innehåller mycket inom teknikområdet
  och naturvetenskap.
  Fokus på vetenskapliga artiklar
   
 • Taylor & Francis online
  Artiklar i fulltext inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik.
 • Web of Science
  Databasen är stor och ämnesövergripande.
  Mycket teknik och naturvetenskap.Fokus på vetenskapliga artiklar.

Google Scholar en sökmotor för vetenskaplig och akademisk litteratur

 

Hittar du inte materialet i bibliotekets resurser kan du alltid prova att se om du får fram det via en sökning i Google Scholar eller en vanlig Google-sökning.

 

Knovel

är en ny databas med e-böcker och referensverk inom teknik och kemi.
​Den innehåller även avancerade sökverktyg för substanser och egenskaper samt analysverktyg för att bearbeta tabeller och diagram.

Lär dig mer om Knovel
Guider och manualer