Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Offentlig förvaltning

Ämnesguide för dig som studerar Offentlig förvaltning

Svensk statistik

Statistik

Statistik  hittar du hos flera olika myndigheter både nationellt och internationellt. Här får du tips om några av dem.

-Sverige

Internationell statistik

Statistik

-Internationell

Förenta Nationernas fackorgan Världshälsoorganisationen (WHO) samlar in data från sina i dagsläget 194 medlemsländer från hela världen.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Developmentär en organisation för erfarenhetsutbyte kring frågor som rör ekonomisk utveckling och välfärd med 35 medlemsländer över hela världen. Man jämför politik och lagstiftning och ger ut rapporter och statistik.

Tidskrifter digitalt