Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Offentlig förvaltning

Ämnesguide för dig som studerar Offentlig förvaltning

Studentuppsatser

Studentuppsatser är inte vetenskapliga källor och är inte skrivna av forskare eller ämnesexperter utan av studenter på kandidat- eller magisternivå.

Som student kan du använda andras uppsatser för att exempelvis:

1. Läsa på om ett ämne

2. Se hur andra har löst själva uppsatsarbetet, val av metoder, teorier, struktur etc.

3. Se vilka källor som använts i uppsatsen som ett sätt att hitta forskningsartiklar m.m.

Du kan söka efter studentuppsatser på Uppsatser.se eller i DiVA.

Spikningar på högskolans bibliotek

Forskare och doktorander på högskolan spikar sina avhandlingar på björkarna i biblioteket.

Vad är en spikning?

Avhandlingar

Avhandlingar är ett större akademiskt arbete, baserat på forskning. I en avhandling beskriver den forskarstuderande sitt forskningsområde och sina forskningsresultat i form av en oftast flera hundra sidor lång bok (monografi). En avhandling kan också bestå av ett antal artiklar som den forskarstuderande fått publicerade under sin utbildning med en så kallad "kappa" som binder ihop artiklarna och förklarar helheten, en så kallad sammanläggningsavhandling.

På engelska heter avhandling doctoral dissertation eller doctoral thesis.

Vill du lära dig mer om Avhandlingar så kan du titta på denna film som Linnéuniversitetets Bibliotek har gjort (1:46 min):

Avgränsa på avhandlingar i Libris

I Libris kan du välja materialtyp Avhandlingar för att sortera ut denna typ av böcker. Många avhandlingar finns fritt tillgängliga på nätet så du kan läsa på skärmen eller ladda ner en pdf-fil.
Bild på inställning i Libris.

Sök efter avhandlingar

Akademiska examina

Avhandlingens publicering avslutar forskarutbildningen på samma sätt som din kommande kandidat- eller magisteruppsats avslutar din utbildning och ger dig din examen. För att ta doktorsexamen krävs först minst 240 hp på grund- och avancerad nivå och därefter forskarutbildningen på ytterligare minst 240 hp. Du har alltså minst 8 års heltidsstudier i bagaget innan du kan titulera dig doktor, som är den högsta akademiska examen.

Grundutbildning:
Kandidatexamen 180 hp, 3 års heltidsstudier

Utbildning på avancerad nivå (grundutbildning krävs):
Magisterexamen 60 hp, 1 års heltidsstudier
Masterexamen 120 hp, 2 års heltidsstudier

Forskarutbildning (avancerad nivå krävs):
Licentiatexamen 120 hp, 2 års heltidsstudier (tar oftast längre tid) - Varav en licentiatavhandling på minst 60 hp
Doktorsexamen 240 hp, 4 års heltidsstudier (tar oftast längre tid) - Varav en doktorsavhandling på minst 120 hp