Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Arbetsvetenskap

Ämnesguide för dig som läser organisation och ledarskap

Filmklipp om sökstrategier

Kombinera sökord

I de flesta databaser och söktjänster som Primo och Google kan man kombinera söktermer med så kallade booleska operatorer: AND, OR och NOT

textiles AND recycling        colour OR color heavy metal NOT copper

Kombinerar du söktermer med AND får du träff på alla orden.
För varje sökord du lägger till med AND får du allt färre och allt mer specifika träffar.

 

Genom att kombinera två eller flera termer med OR får du träff på något eller några av sökorden.
För varje sökord du lägger till med OR får du allt fler träffar.
Användbart för att söka på synonymer, likabetydande ord, akronymer och ord med olika stavning.

Du kan utesluta ord i en sökning genom att använda operatorn NOT. Används med försiktighet, risk för att bra träffar utesluts.

 

 

Trunkering

Genom att använda så kallad trunkering kan du söka på en ordstam och täcka in ordet och alla dess ändelser. Trunkeringstecknet består oftast av en asterix som placeras i slutet av den ordstam man söker på. Exempel: cloth* ger träff på cloth, clothed, clothes, clothing

  • Trunkering ökar antalet träffar
     

Frassökning

Frassökning innebär att man binder ihop två eller flera ord med citattecken så att sökningen sker på den exakta frasen, det vill säga att orden står intill varandra i den ordningen de är skrivna. Exempel: "product development"

  • Frassökning minskar antalet träffar

Att välja sökord

Att välja sökord är en viktig del av informationssökningen. Utgå från ditt ämne - eller din forskningsfråga - och försök hitta synonymer, likabetydande ord och olika stavning ett ord kan ha. Använd lexikon, ämnesspecifika uppslagsverk, kurslitteratur, webben. Försök också hitta användbara termer i de träffar du får efter hand som du söker.


Tänk på:

  • Sökspråket i de flesta av bibliotekets databaser är engelska
  • Engelska är det mest gångbara språket i Primo, men här kan du också prova att söka på svenska
  • För vetenskaplig information är det framför allt engelska som gäller

För många eller för få artiklar?

För få artiklar: För många artiklar:
Prova andra sökord, gör synonymsökningar och blocksökningar Kan du specificera dig ytterligare, lägga till fler sökord?
Ta bort eventuella avgränsingar och filter Lägg till ett filter för till exempel årtal
Trunkera orden tex: sustainab* för att få fler träffar  Prova med frassökningar så du får mer riktade träffar