Skip to main content
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Arbetsvetenskap

Ämnesguide för dig som läser organisation och ledarskap

Välkommen till ämnesguiden  Arbetsvetenskap!

Denna ämnesguide vänder sig i första hand till dig som är student på programmet Organisations och personalutvecklare i samhället.

Den är tänkt som en hjälp för dig när du ska söka informationskällor inom ditt ämnesområde, allt från böcker och artiklar till lagar och statistik.

Här finns också filmer,guider och lärobjekt om att söka, skriva och hantera referenser, länkar till webbresurser, litteraturtips med mera. 

Kontakta mig gärna om du har synpunkter på guiden!

 

Behöver du söksupport?

Om du har frågor om att söka vetenskapliga artiklar, hur man skriver referenser eller vill du ha söksupport via Zoom gå in på ovanstående länk för att ställa din fråga/boka tillfälle så bokar vi ett tillfälle där vi ses digitalt.

Självstudiematerial Informationssökning