Skip to main content
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Arbetsvetenskap

Ämnesguide för dig som läser organisation och ledarskap

Språk och översättningsverktyg

Språk och översättningsverktyg

Att läsa kurslitteratur och artiklar på engelska kan vara en utmaning. Högskolan har översättningsprogram och ordböcker som du kan använda.Tex Worldfinder (se info om programmet till höger) Det finns också många gratis översättningssidor på nätet som jag tipsar om nedan.. Tänk på att fackbegrepp kan saknas i generella översättningsverktyg. När det gäller enstaka ord, så är det bra att använda sig av flera olika tjänster för att få lite olika vinklar och uppslag på orden. När det gäller att översätta längre texter så var kritisk och använd med måtta.