Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Energiingenjör

Ämnesguide för dig som studerar till energiingenjör

Innehållsförteckning i Word

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad visar hur du formaterar dina rubriker och skapar en automatisk innehållsförteckning.

Sidnumrering i Word

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad visar dig hur du gör för att få sidnumreringen att börja där du vill.

Tips till dig som skriver uppsats

Här får du förslag som underlättar och hjälper dig att strukturera ditt skrivande

Biblioteket hjälper dig som skriver uppsats på kandidat- eller magisternivå på olika sätt. Du erbjuds till exempel ofta en föreläsning med bibliotekarie under metod- eller uppsatskurs för att friska upp dina kunskaper i att söka litteratur.
Du är också välkommen till  språk- och sökverkstaden om du kör fast eller vill ha någon att fråga om råd.

Hittar du inte svaret på din fråga på just denna sida - hör av dig eller kom och prata med oss i bibliotekets informationspunkt på plan 2.
Vi är här för dig!

Uppsatsskrivandets faser och vad biblioteket kan hjälpa dig med

1. Val av ämne

  • Sök i bibliotekets resurser för att förfina ditt ämnesval, hitta tidigare forskning, läs på och sätt dig in i ämnet.

2. Informationssökning

  • Använd bibliotekets resurser för att söka och finna forskningsartiklar, böcker m.m.
  • Prata med oss om du behöver hjälp att välja sökord och hitta pålitliga källor
  • Besök sökverkstaden och delta i bibliotekets undervisning som du erbjuds inför uppsatsskrivande
  • Beställ fjärrlån på böcker biblioteket inte äger, gratis
  • Beställ artikelkopior ur tidskrifter vi inte prenumererar på för 40-80 SEK

3. Referenshantering

  • Vill du använda referenshanteringssystemet EndNote anordnar vi introduktionsföreläsningar och du kan också komma och få hjälp i sökverkstaden eller informationspunkten
  • Fråga oss om hjälp om du kör fast

Se hur andra har gjort, sök studentuppsatser!

Skrivhjälp på webben

Litteratur kring forskningsmetodik och akademiskt skrivande