Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Energiingenjör

Ämnesguide för dig som studerar till energiingenjör

Källkritik

Det är viktigt att kunna granska och värdera information. Det gäller i alla tänkbara sammanhang, vare sig du tar del av ett inlägg i sociala medier, läser nyhetsartiklar eller söker vetenskapliga artiklar för din uppsats. Det gäller också för alla former av informationskällor, allt från skrivna texter till bilder, filmer eller designföremål. 
Innan du bestämmer dig för att använda en viss informationskälla måste du försöka bedöma om den har ett värde och om den är relevant i det sammanhang där du ska använda den.
På denna sida finns ett antal verktyg och metoder som du kan använda för att utveckla din källkritiska förmåga.

Källtillit

Att våga lita på sina källor är lika viktigt som att vara källkritisk.

I filmen Vilka källor kan jag lita på från UR får du en inblick i hur du ska tänka för att kunna lita på dina källor (5:38 min.)

Källkritiska frågor

Här är exempel på grundläggande källkritiska frågor du kan använda när du granskar textbaserade informationskällor:

Vem står bakom informationen?

 • Någon med tillräcklig kunskap eller erfarenhet?
 • En privatperson, ett företag, en myndighet, en erkänd organisation?
 • För webbplatser och sociala medier - finns information "om oss" och kontaktuppgifter?

Var är informationen publicerad?

 • I en trovärdig tidning eller tidskrift?
 • På ett trovärdigt bokförlag?

I vilket syfte har den publicerats?

 • Presentera forskningsresultat, informera, sälja en vara eller ett budskap?

För vilken målgrupp är informationen publicerad?

 • Forskare, experter, studenter, allmänheten?

Är informationen tillförlitlig?

 • Är det fakta eller åsikter?
 • Är informationen allsidigt belyst?
 • Finns referenser till tillförlitliga källor?

Är informationen aktuell?

 • När publicerades informationen?

Finns det andra, bättre källor?

Vetenskapliga källor

Vad kännetecknar en vetenskaplig källa?

Vem? Författarna är forskare, utgivarna är universitet, högskolor eller forskningsinstitut

Var? I vetenskapliga publikationer
Exempel på vetenskapliga publikationer:


Syfte? Att nå ut med forskningsresultat

Målgrupp? Andra forskare, experter och studenter

Primärkälla/originalkälla? I vetenskapliga källor publiceras nya rön för första gången, de räknas därför som primärkällor/originalkällor (undantag: vetenskapliga översiktsartiklar och teoretiska artiklar, dessa är inte primär/originalkällor men är ändå vetenskapliga)

Är publikationen vetenskapligt granskad - peer reviewed?
Gäller framför allt vetenskapliga tidskriftsartiklar

Värdera vetenskapliga källor

Hur kan man bedöma en vetenskaplig källas värde?
Här är några frågor att utgå från när du granskar och värderar:

Relevans? Är innehållet relevant för din frågeställning?

Tillförlitlighet? Är slutsatserna i studien väl underbyggda - det vill säga, grundar sig slutsatserna på resultatet?

Aktualitet? Finns det nyare källor? De nyaste rönen är viktiga men inte sällan är också äldre studier, "historien", av intresse för att se hur forskningsområdet utvecklats över tid

Citeringar? Citeras författaren, studien, i andras arbeten? Information om citeringar finns i databaserna Scopus, Web of Science och via sökmotorn Google Scholar

Källkritik eller källtillit?

Källkritik spelar en viktig roll i dagens samhälle men allt fler talar också om behovet av källtillit, att kunna ha förtroende för tillförlitliga källor.
Men vad är skillnaden? Här kan du läsa mer om de begreppen som är viktiga i vår vardag.