Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Energiingenjör

Ämnesguide för dig som studerar till energiingenjör

Avhandlingar & uppsatser

Studentuppsatser

Studentuppsatser är inte vetenskapliga källor och är inte skrivna av forskare eller ämnesexperter utan av studenter på kandidat- eller magisternivå. Som student kan du använda andras uppsatser för att exempelvis:

1. Läsa på om ett ämne

2. Se hur andra har löst själva uppsatsarbetet, val av metoder, teorier, struktur etc.

3. Se vilka källor som använts i uppsatsen som ett sätt att hitta forskningsartiklar m.m.

Du kan söka efter studentuppsatser på Uppsatser.se eller i DiVA.

Avhandlingar

Avhandlingar är ett större akademiskt arbete, baserat på forskning. I en avhandling beskriver den forskarstuderande sitt forskningsområde och sina forskningsresultat i form av en oftast flera hundra sidor lång bok (monografi). En avhandling kan också bestå av ett antal artiklar som den forskarstuderande fått publicerade under sin utbildning med en så kallad "kappa" som binder ihop artiklarna och förklarar helheten, en så kallad sammanläggningsavhandling.

På engelska heter avhandling doctoral dissertation eller doctoral thesis.

Vill du lära dig mer om Avhandlingar så kan du titta på denna film som Linnéuniversitetets Bibliotek har gjort (1:46 min):