Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Ekonomi

Ämnesguide för dig som studerar ekonomi, redovisning och marknadsföring

Redovisning och revision

Böcker inom redovisning och revision finns på Plan 3 Hylla 657 i biblioteket. Där finns också den tryckta FARs samlingsvolym.

I Far Online hittar du mycket du behöver inom redovisning, vilket gör den till ett bra arbetsinstrument.

Redovisningsstandarder

IFRS-volymen

Finns i biblioteket på plan 3 Hylla 657

Tidningar/Tidskrifter inom redovisning, revision, skatt och rättsvetenskap

I  databasen FAROnline finns tidningarna Balans, Resultat (tidigare Koncist) och SkatteNytt som är den mest vetenskapliga tidskrift inom skatteområdet från 1999.

I databasen Juno finns SkatteNytt från 1990, Svensk Juristtidning från 1990, Ny Juridik från 1994, Juridisk publikation från 2009, Upphandlingsrättslig Tidskrift från 2014, Svensk Skattetidning samt Insolvensrättslig Tidskrift