Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Ekonomi

Ämnesguide för dig som studerar ekonomi, redovisning och marknadsföring

Databaser

Relevanta databaser i dina ämnen finns listade här nedanför.

På bibliotekets sida finns det flera databaser som är alfabetiskt ordnade från a till ö.
Du kan också hitta relevanta databaser sorterade efter ämne.

Databaserna har guider och hjälpfunktioner som du kan använda dig av för att snabbt lära dig hur du söker information i en specifik databas på ett effektivt sätt.
Titta också på Söktips, där får du tips på effektiva sökmetoder.

 

 

Databaser för vetenskapliga artiklar

Databaser med företagsinformation, laagar, statistik mm.

Citeringsdatabaser

Databaser som innehåller ämnesövergripande vetenskapliga  artiklar men där du ser och kan följa citeringar. Databaserna erbjuder verktyg för analyser. Citeringsdatabaser används när man utvärderar publikationsverksamhet. Med hjälp av dem kan man räkna antalet citeringar och kontrollera t.ex. vilka artiklar och tidskrifter som citeras mest.

Obs! Ingen citeringsdatabas täcker alla publikationer som finns. Dessutom finns det stora skillnader i hur mycket olika vetenskapsområden är representerade i databaserna.

Tänk på att många citeringar är inte automatiskt ett kvalitetskriterium utan det kan bero på flera saker (negativa citeringar, etnocentrism, självciteringar).