Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Ekonomi

Ämnesguide för dig som studerar ekonomi, redovisning och marknadsföring

Avancerade söktekniker

När du avancerat lite grann och behöver göra specifika och ibland smala ämnessökningar räcker det inte med de lite enklare sökstrategierna och teknikerna. Du nöjer dig inte med att söka "quick and dirty" för att få en eller två artiklar utan du behöver använda dig av ämnesdatabaser eller citeringsdatabaser för att få en bild av hur forskningen ser ut inom ett område. Då kan du prva på strategier som vi kallar "Snöbollen" och "bygga block"

"Snöbollen"

Med en känd bok eller artikel som utgångspunkt kan du hitta en mängd artiklar som handlar om samma tema. "Snöbollen" eller Pearlgrowing som det också heter är en gammal sökmetod som användes flitigt av forskare innan databaserna kom. I början var det referenser i källförteckningar som var viktigast. En nackdel med referenserna är att de visar till källor som är äldre än din kända publikation. För att hitta nyare material var lösningen på den tiden att söka på författarnamn.

 

På 1960-talet kom de första citeringsindexen där det blev möjligt att söka fram vilka författare som hade citerat en bok eller en artikel och på så sätt komma åt nyare material. Eugene Garfield som började produktionen av dessa citeringsindex ses också som grundare till bibliometri och systemet med ranking av vetenskapliga tidskrifter (impact factor). Det citeringsindex som han startade utgör idag databasen Web of Science

Scopus har ett sökfält (References) där du i realiteten söker i referenserna i databasen och du kan söka på författarnamn, titel och nyckelord/ämnesord i samma sökfält. Båda databaserna är ämnesöverskridande.

I databaserna Web och Science och Scopus kan du använda facetterna för att vaska fram citerande artiklar som innehållsmässigt är mest relevant för dig. Börja med att precisera på ämnesområde och fortsätt att ringa in innehållet med hjälp av nyckelord/ämnesord.

Användbar i: alla databaser som listar citeringar och referenser

Användbar när: du har en eller flera publikationer om ett ämne men behöver hitta flera, som när du ska hitta kompletterande litteratur för en uppgift i en kurs eller du har hittat en bra publikation om ett möjligt uppsatstema.

"Bygga klossar"

I de flesta databaser finns sökhistorik som delvis ger dig överblick över dina sökningar men där du även fritt kan kombinera tidigare sökresultat. För att kunna utnyttja tjänsten maximalt bör du söka på varje enskilt sökord eller sökfras först och sedan kombinera på olika sätt. I många av de stora ämnesdata-baserna är ämnesorden klickbara så det är enkelt att samla relevanta sökord i sökhistoriken. Metoden kallas ”bygga klossar” eller ”building blocks”. 

Gör blocksökningar

Oftast finns det flera gångbara sökord för ditt ämne - prova att söka på flera olika synonymer i en och samma sökning!

Såhär ser en sökning ut i Cinahl där sökfälten använts för att gruppera synonymerna:

Sökrutor i Cinahl

Utan sökfält används istället parenteser för att gruppera synonymerna:

( eating OR food OR diet ) AND "diabetes mellitus type 2" AND ( empowerment OR motivation ) 

En sådan här sökning hittar material som alla innehåller minst ett av begreppen i varje sökblock. Du kan kopiera söksträngen här ovan och prova den i någon databas!

Här finns en film där jag visar hur du kan göra denna typ av sökning i CINAHL: https://screenpal.com/watch/cqfDi2Z3Fc