Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Ekonomi

Ämnesguide för dig som studerar ekonomi, redovisning och marknadsföring

Språk och översättningsverktyg

 

Att läsa kurslitteratur och artiklar på engelska kan vara en utmaning. Högskolan har översättningsprogram och ordböcker som du kan använda.Tex Worldfinder (se info om programmet till höger) Det finns också många gratis översättningssidor på nätet som jag tipsar om nedan.. Tänk på att fackbegrepp kan saknas i generella översättningsverktyg. När det gäller enstaka ord, så är det bra att använda sig av flera olika tjänster för att få lite olika vinklar och uppslag på orden. När det gäller att översätta längre texter så var kritisk och använd med måtta.

Frasbank med akademiska formuleringar

Här hittar du inspiration till hur du kan uttrycka dig, bygga upp argumentation och använda källor i din uppsats på ett vetenskapligt sätt:

Frasbanken är en guide från Karolinska Institutets bibliotek.