Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilteknologi

Att granska och värdera källor

En film från Linnéuniversitetets bibliotek (4,14 min.)

http://www.iktkarlskrona.se/wp-content/uploads/2018/01/CC-BY-NC-SA.png
CC BY NC SA= Creative Commons Erkännande
Icke kommersiell Dela lika

Primärkällor - sekundärkällor

En film från Linnéuniversitetets bibliotek (5,18 min.)

http://www.iktkarlskrona.se/wp-content/uploads/2018/01/CC-BY-NC-SA.png
CC BY NC SA= Creative Commons Erkännande
Icke kommersiell Dela lika

Att granska och värdera påståenden

Det är viktigt att du, både i dina studier och i ditt kommande yrkesliv har metoder för att kunna granska påståenden.
Filmen beskriver hur du kan göra detta genom att använda populär-   vetenskapliga och vetenskapliga källor. 

En film av Naturkunskap Johan (alias)
(5,5 min.)

Källkritik

På denna sida finns olika resurser och verktyg du kan ta del av för att utveckla din källkritiska förmåga. På sidorna Tidskrifts- och tidningsartiklar samt Böcker och rapporter i denna guide hittar du mer om att utvärdera olika typer av källor. Ta där del av informationen om peer review processen, vetenskapliga tidskriftsartiklar vs "icke vetenskapliga" tidskriftsartiklar och om vetenskapliga och "icke vetenskapliga" böcker.

Källkritik

Det är viktigt att kunna granska och värdera information. Det gäller i alla tänkbara sammanhang, vare sig du tar del av ett inlägg i sociala medier, läser nyhetsartiklar eller söker vetenskapliga artiklar för din uppsats. Det gäller också för alla former av informationskällor, allt från skrivna texter till bilder, filmer eller designföremål. 
Innan du bestämmer dig för att använda en viss
informationskälla måste du försöka bedöma om den har ett värde och om den är relevant i det sammanhang där du ska använda den.
 

Källkritiska frågor

Här är exempel på grundläggande källkritiska frågor du kan använda när du granskar textbaserade informationskällor:

Vem står bakom informationen?

 • Någon med tillräcklig kunskap eller erfarenhet?
 • En privatperson, ett företag, en myndighet, en erkänd organisation?
 • För webbplatser och sociala medier - finns information "om oss" och kontaktuppgifter?

Var är informationen publicerad?

 • I en trovärdig tidning eller tidskrift?
 • På ett trovärdigt bokförlag?

I vilket syfte har den publicerats?

 • Presentera forskningsresultat, informera, sälja en vara eller ett budskap?

För vilken målgrupp är informationen publicerad?

 • Forskare, experter, studenter, allmänheten?

Är informationen tillförlitlig?

 • Är det fakta eller åsikter?
 • Är informationen allsidigt belyst?
 • Finns referenser till tillförlitliga källor?

Är informationen aktuell?

 • När publicerades informationen?

Finns det andra, bättre källor?

Vetenskapliga källor

Vad kännetecknar en vetenskaplig källa?

Vem? Författarna är forskare, utgivarna är universitet, högskolor eller forskningsinstitut

Var? I vetenskapliga publikationer
Exempel på vetenskapliga publikationer:


Syfte? Att nå ut med forskningsresultat

Målgrupp? Andra forskare, experter och studenter

Primärkälla/originalkälla? I vetenskapliga källor publiceras nya rön för första gången, de räknas därför som primärkällor/originalkällor (undantag: vetenskapliga översiktsartiklar och teoretiska artiklar, dessa är inte primär/originalkällor men är ändå vetenskapliga)

Är publikationen vetenskapligt granskad - peer reviewed?
Gäller framför allt vetenskapliga tidskriftsartiklar

Värdera vetenskapliga källor

Hur kan man bedöma en vetenskaplig källas värde?
Här är några frågor att utgå från när du granskar och värderar:

Relevans? Är innehållet relevant för din frågeställning?

Tillförlitlighet? Är slutsatserna i studien väl underbyggda - det vill säga, grundar sig slutsatserna på resultatet?

Aktualitet? Finns det nyare källor? De nyaste rönen är viktiga men inte sällan är också äldre studier, "historien", av intresse för att se hur forskningsområdet utvecklats över tid

Citeringar? Citeras författaren, studien, i andras arbeten? Information om citeringar finns i databaserna Scopus, Web of Science och via sökmotorn Google Scholar

Andra sidor i guiden

Mer om peer review-processen och om vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter och böcker hittar du på sidorna Tidskrifts- och tidningsartiklar och Böcker i denna ämnesguide.

Källkritik i det digitala samhället

Vad innebär det att vara källkritisk i det digitala samhället? Algoritmer styr allt mer i vårt dagliga liv och i samhället i stort. Se filmen och ta del av lästipsen på denna sida för att skaffa dig viktig kunskap.