Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilteknologi

Ordböcker - fria resurser

Uppslagsverk och ordböcker

I uppslagsverk och ordböcker hittar du bland annat bakgrundsinformation om olika ämnen, definitioner, översättningar och synonymer till termer och begrepp. Du kan också få tips på bra källor inom ett ämne genom att titta på de referenslistor som ofta finns i uppslagsverkens artiklar.

Uppslagsverk inom textilteknologi

Uppslagsverk inom teknik

I databasen Wiley Online Library hittar du uppslagsverk inom teknik och naturvetenskap, bland annat dessa:

Encyclopedia of Polymer Science and Technology

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry

Kirk‐Othmer Encyclopedia of Chemical Technology

Encyclopedia of Water: Science, Technology, and Society

Uppslagsverk inom miljöområdet

Via plattformen Gale Virtual Reference Library kommer du åt dessa uppslagsverk inom miljöområdet:

Environmental Encyclopedia
Djuplodande artiklar om miljöfrågor i ett globalt perspektiv.

Berkshire Encyclopedia of Sustainability
Uppslagsverk i 10 volymer.

Allmänna uppslagsverk

Ordböcker

Tryckta ordböcker och uppslagsverk i biblioteket