Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilteknologi

Uppslagsverk och ordböcker

I uppslagsverk och ordböcker hittar du bland annat bakgrundsinformation om olika ämnen, definitioner, översättningar och synonymer till termer och begrepp. Du kan också få tips på bra källor inom ett ämne genom att titta på de referenslistor som ofta finns i uppslagsverkens artiklar.

Ordböcker - fria resurser

Uppslagsverk inom textilteknologi

Allmänna uppslagsverk

Ordböcker

Tryckta ordböcker och uppslagsverk i biblioteket