Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilteknologi

Hjälp från databaserna

I Primo, Libris, Google Scholar och i de flesta databaser kan du få hjälp med att skapa referenser. Det finns ofta en liten "knapp" som heter skapa referens eller cite. I Scopus går du in på More - Create Bibliography. Här kan databasen/systemet  skapa referensen åt dig automatiskt.  Denna kan du sedan klippa in i din referenslista. Hur väl de stämmer kan variera beroende på system så du måste alltid själv  justera dem enligt Harvardguiden. Du bör välja att skapa referensen enligt APA även om du ska använda Harvard i ditt arbete, brukar vara mest lik HBs Harvardguide.

EndNote

EndNote är ett referenshanterings- program som du kan använda för att samla och organisera dina referenser och automatiskt skapa texthänvisningar och referenslistor i ditt arbete. Programmet finns i en klientversion och i en onlineversion. Onlineversionen har inte lika omfattande funktionalitet som klienten, men för dig som studerar på en kandidatutbildning är den oftast fullt tillräcklig.

Sedan sommaren 2021 är det problem med EndNote Online. För vissa användare fungerar det inte att infoga referenser i Word. Clarivate, företaget bakom programmet har publicerat en instruktion som eventuellt kan lösa problemet. . 

EndNote Online:


EndNote klientversion och EndNote Online:

Skriva och referera

När du skriver uppsats och andra arbeten på högskolan måste du redovisa vilka källor (exempelvis böcker, artiklar, webbsidor) du har använt.
De viktigaste skälen till detta är att

  • visa vilka fakta eller andra underlag du bygger på
  • stödja dina påståenden
  • underlätta för läsaren att gå tillbaka till källorna, kontrollera uppgifterna, läsa mer
  • visa vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad du hämtat från andra 
  • undvika plagiat

Det finns olika referensstilar, här på högskolan ska du som läser på sektionen för textilteknologi använda den stil som kallas Harvard. Harvardstilen är inte en fast standard, olika guider kan skilja sig åt, det är därför viktigt att du är konsekvent och håller dig till en och samma guide. Den guide du ska använda är Harvardguiden som biblioteket har sammanställt.

Exempel på referenser enligt Harvardstilen

För utförlig information, se Harvardguiden.

Bok:
Bubonia, J. E. (2014). Apparel quality: a guide to evaluating sewn products. Fairchild Books.

Tidskriftsartikel:
Katkar, P. M., Dhandhania, V. & Sawant, S. (2016). Textile ropes in concrete roofs. Technical Textiles, 59(2), ss. 74-76.

Kapitel i bok:
Midha, V. K. & Mukhopadhyay, A. (2016). Smart breathable coatings for textiles. I  Hu, J. (red.) Active coatings for smart textiles. Woodhead, ss. 81-111.

Webbsida:
Green Strategy (2016). From subconscious to conscious fashion.
http://www.greenstrategy.se/subconscious-to-conscious-fashion/ [2017-02-27]

Fritt tillgängligt elektroniskt uppslagsverk (av typen e-bok, detta exempel i pdf):
Complete Textile Dictionary (2001). Acrylic Fiber. Celanese Acetate. https://www.fashiontrendsetter.com/downloads/Fiber_Dictionary.pdf

Fritt tillgängligt elektroniskt uppslagsverk (av typen webbportal):
Wikipedia (2017). Speedo. https://en.wikipedia.org/wiki/Speedo [2017-08-21]

Frasbank med akademiska formuleringar

Här hittar du inspiration till hur du kan uttrycka dig och bygga upp din uppsats på ett vetenskapligt sätt i uppsatsens olika delar och i olika syften och sammanhang:

Frasbanken med metatext är en guide på svenska från Karolinska Institutets bibliotek.

Academic Phrasebank är en guide på engelska från University of Manchester.

Referera och citera - undvik plagiat

En film från Göteborgs universitetsbibliotek (6 min.)

Referera och citera - undvik plagiat

Recommended Harvard Guide in english

Writing in english?