Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilteknologi

Avhandlingar

Avhandlingar är vetenskapliga arbeten som forskare vid universitet och högskolor ger ut för att kunna få sin forskarexamen. Det finns doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. En doktorsavhandling ges ut av forskare när de avslutar sin (oftast) 4-åriga forskarutbildning. En licentiatavhandling kan ges ut efter 2 års forskning. En avhandling kan vara en hel bok som forskaren skrivit (monografiavhandling) eller bestå av ett antal vetenskapliga artiklar som forskaren skrivit under sin forskarutbildning och som sammanställts i bokform (sammanläggningsavhandling).

På sidan Tips till dig som skriver uppsats i denna guide finns information om var du kan söka studentuppsatser.

Avhandlingar från Högskolan i Borås

Avhandlingar inom textilteknologi i HB's publikationsdatabas, DiVA:

Doktors- och licentiatavhandlingar (2012-) 

Sök efter avhandlingar

Spikningar på högskolans bibliotek

Forskare och doktorander på högskolan spikar sina avhandlingar på björkarna i biblioteket.

Vad är en spikning?