Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Biblioteks- och informationsvetenskap

Ämnesguide för dig som studerar på Bibliotekshögskolan.

Undvik plagiat!

Hjälp från databaserna!

I Primo, Libris, Google Schoolar och i de flesta databaser kan du få hjälp med att skapa referenser. Det finns ofta en liten "knapp" som heter "skapa referens" eller "cite". När du klickar där skapar databasen/systemet referensen åt dig automatiskt. Denna kan du sedan klippa in i din referenslista. Hur väl de stämmer kan variera beroende på system så du måste alltid själv justera dem så det blir konsekvent enligt den stil du använder.

EndNote

EndNote är ett program där du kan hantera dina referenser när du skriver uppsatser och artiklar.

Här hittar du mer information och guider från Högskolan i Borås om hur du ska använda EndNote.

Lunds universitetsbibliotek har gjort en ingående introduktionskurs (video) om hur du praktiskt använder EndNote.

Skriva & referera

När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text skall du alltid referera till dina källor på ett standardiserat sätt.

De viktigaste argumenten för det är:

  • Det skall klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden.
  • Det skall klart framgå vad som är dina egna slutsatser och tankar och vad du har hämtat från andra. (Lär dig mer om att referera korrekt och undvika plagiat via Högskolans Antiplagieringsguide eller Refero.)
  • Det skall vara lätt att hitta tillbaka till källan för den som vill läsa mera eller kontrollera dina uppgifter

APA-stil

På bibliotekarieprogrammet rekommenderas studenter att skriva sina referenser enligt APA-stil (American Psychological Association).
När du refererar enligt APA har du en källangivelse inom parentes i löptexten med information om författare och årtal som pekar på en utförligare referens i källförteckningen längst bak i ditt arbete.

APA använder vanligtvis inte sidhänvisning i referensen men inom bibliotekarieprogrammet är det en regel att sidhänvisning alltid bör inkluderas i referenserna i löptexten inför inlämningar. Detta för att underlätta granskningen av texten.

Såhär ser några vanliga referenser ut i 6. upplagan av APA:

Tidskriftsartikel: Hertting, A., Nilsson, K., Theorell, T. & Sätterlund Larsson, U. (2004). Downsizing and reorganization: Demands, challenges and ambiguity for registered nurses. Journal of Advanced Nursing, 45, 145-154. doi:10.1046/j.1365-2648.2003.02876.x

Bok: Lauvås, P. & Handal, G. (2001). Handledning och praktisk yrkesteori (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Kapitel i bok med redaktör: Karake-Shalhoub Zeinab, A. (1999). Organizational crisis and downsizing. I A. Karake-Shalhoub Zeinab (Ed.), Organizational downsizing, discrimination and corporate social responsibility (s. 53-73). Westport, Conn.: Quorum.

Webbsida: Ronge, S. & Wettermark, B. (2015). Många fler fick behandling av kronisk hepatit C. Hämtad 2015-10-22 från http://www.janusinfo.se/Nyheter/lakemedelsstatistik/utredningar/Manga-fler-fick-behandling-av-kronisk-hepatit-C-/

För ytterligare information om hur du skriver referenser enligt APA rekommenderar vi de svenska översättningarna gjorda av Högskolan i Skövdes bibliotek 7. uppl. (pdf) eller Karolinska Institutets bibliotek 7. uppl. (webbguide).

APA 7. upplagan

APA publicerade sin 7e upplaga i oktober 2019.
Några förändringar och förenklingar har skett.

Här kommer några nyheter som kan påverka dig när du ska refererera enligt APA.
Tänk på att alltid rådgöra med dina lärare om vilken upplaga av APA som du ska använda dig av när du refererar.

Referens i löptexten:
Fler än tre författare: Första gången referensen anges skriver du första författarens efternamn och et al.
Exempel: (Taylor, Kotler, Johnson & Parker, 2018)  skriv  (Taylor et al., 2018)
Et al. är latin och betyder och andra.

Bok:
Endast förlagets namn anges, inte förlagsorten.

Exempel:
Frostling-Henningsson, M. (2017). Kvalitativa metoder : introspektion, poesi, netnografi, collage och skuggning.  Lund: Studentlitteratur.

Tidskriftsartikel:
Volym anges med kursiv stil men inte häftesnummer.
Exempel: Audunson, R., (2005). The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The necessity of low-intensive meeting-places. Journal of Documentation, 61(3), 429-441.

Engelska titlar anges med gemener (små bokstäver) förutom vid första ordet (versal) eller efter komma och vid en deltitel.
Exempel: The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The necessity of low-intensive meeting-places.

Däremot anges första betydelsebärande ord i en tidskriftstitel eller boktitel med versaler.
Exempel: Library & Information Science Research.

Webbsidor, Media (Video) med en angiven författare eller där en myndighet eller organisation står bakom anges år och datum för publicering.
Exempel:
Tanner, L. (2019, oktober 20). APA 7th Edition Video. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Kt4HdjyvZBs

Skriv inte hämtad  framför en länk. Ange år och datum inom parentes efter författarnamnet/huvuduppslaget när den producerades – (2019, oktober 20)

Pdf:
Skriv bara URL-adressen, inte ordet Hämtad

Fichtelius, E., Persson, C. & Enarson, E. (2019). Demokratins skattkammare: förslag till en nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-25

Webbsida med författare:
Martin, C. M. (2016, december 30). Be kind to yourself: how self-compassion can improve your resiliency. Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/self-compassion-can-improve-your-resiliency/art-20267193

DOI (Digital Object Identifier):
DOI-format behöver inte skrivas ut, skriv istället hela länken. Den placeras sist i referensposten.
Exempel doi: 10.1002/asi.23411  blir https://doi.org/10.1002/asi.23411

Case, D. & O’ Connor, L. (2016). What’s the use? Measuring the frequency of studies of information outcomes. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(3), 649–661. https://doi.org/10.1002/asi.23411

Google Translate Widget

APA Style


På webbsidan för APA Style hittar du mer information.

I The APA Style Blog kan du hitta svar på luriga frågor och läsa mer om hur du refererar enligt APA.

Publication manual of the American Psychological Association (APA-manualen) 7th ed.

Stilen finns beskriven i en omfattande manual utgiven av APA. Du kan låna den på biblioteket.

Referenshanteringsprogram

Vill du låta datorn sköta dina referenser? Det finns en rad olika programvaror som du kan använda till det:

EndNote, finns online och som program till din dator, gratis för studenter och personal vid Högskolan i Borås
Mendeley, gratisprogram, online och program till din dator
Zotero, gratisprogram, online och program till din dator
Microsoft Word har en inbyggd funktion för att hantera referenser 

Filmer om APA 7. upplagan

Umeå universitetsbibliotek ger en kort introduktion av APA 7. upplagan (4.54 min)

Laura Tanner från Arizona State University har gjort en sammanfattning om förändringarna i referenssystemet.  (9.06 min)