Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Biblioteks- och informationsvetenskap

Ämnesguide för dig som studerar på Bibliotekshögskolan.

Innehållsförteckning i Word

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad visar hur du formaterar dina rubriker och skapar en automatisk innehållsförteckning (9:44 min).

Sidnumrering i Word

Manual som visar hur du får sidnumreringen i Word att göra som du vill:

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad visar hur du gör för att få sidnumreringen att börja där du vill (4:55 min).

Tips för att välja sökord

SAGE Research Methods

Sedan 2018 abonnerar biblioteket på en användbar resurs för dig som ska välja metod för din uppsats eller bara vill lära dig mer om en viss metod!

Denna omfattande databas innehåller massvis av metodlitteratur men även artiklar, case, datasets och instruktionsfilmer som exempelvis förklarar olika statistiska testmetoder. Via "Methods map" kan du klicka dig fram genom metoder och se hur de hänger samman samt få tillgång till information om metoderna.

Innehåll i SAGE researchmethods.

Methods map i SAGE researchmethods.

Tips till dig som skriver uppsats

Biblioteket hjälper dig som skriver uppsats på kandidat- eller magisternivå på olika sätt. Du erbjuds till exempel ofta en föreläsning med bibliotekarie under metod- eller uppsatskurs för att friska upp dina kunskaper i att söka litteratur. Till sökverkstaden är du också välkommen om du kör fast eller vill ha någon att fråga om råd.

Hittar du inte svaret på din fråga på just denna sida - hör av dig eller kom och prata med oss i bibliotekets informationspunkt på plan 2. Vi är här för er!

Använd biblioteket när du skriver uppsats

1. Val av ämne

  • Sök i bibliotekets resurser för att förfina ditt ämnesval, hitta tidigare forskning, läs på

2. Informationssökning

  • Använd bibliotekets resurser för att söka och finna forskningsartiklar, böcker m.m.
  • Prata med oss om du behöver hjälp att välja sökord och hitta pålitliga källor
  • Besök sökverkstaden och delta i bibliotekets undervisning som du erbjuds inför uppsatsskrivande
  • Beställ fjärrlån på böcker biblioteket inte äger, gratis
  • Beställ artikelkopior ur tidskrifter vi inte prenumererar på för 40-80 SEK
3. Referenshantering

Se hur andra har gjort, sök studentuppsatser!

Studentuppsatser är inte vetenskapliga och du behöver vara medveten om detta om du vill hänvisa till dem i ditt arbete. Till exempel kan de användas i introduktionen för att ge en bakgrund till ditt ämnesval. Du kan också läsa andras uppsatser för att få idéer kring hur du själv skall hantera uppsatsens olika delar och titta på vilka källor som använts för att få idéer till din egen litteratursökning.

Litteratur kring forskningsmetodik och akademiskt skrivande

Vad är Creative Commons?

Den som skapat en bild, eller annat verk, kan förse den med en så kallad Creative Commons licens för att visa hur verket får användas.

Film av Kristina Alexanderson, Jesper Wallerborg och Göran Thorén, Webbstjärnan (8.30 min).

Frasbank med akademiska formuleringar

Här hittar du inspiration till hur du kan uttrycka dig och bygga upp din uppsats på ett vetenskapligt sätt i uppsatsens olika delar och i olika syften och sammanhang:
Skärmdump med formuleringar från guiden.

"Frasbanken med metatext" är en guide från Karolinska Institutets bibliotek.

Google Translate Widget

Skrivhjälp på webben