Skip to main content
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Biblioteks- och informationsvetenskap

Ämnesguide för dig som studerar på Bibliotekshögskolan.

Uppslagsverk och ordböcker

Uppslagsverk och ordböcker

En bra start när du ska orientera dig i ett ämne eller söka efter faktauppgifter är ett uppslagsverk.
Där får du en översikt i ämnet och kanske tips på synonymer och sökord som kan hjälpa dig vidare i att hitta information.

Allmänna uppslagsverk

  • Britannica Online
    Allmänt uppslagsverk på engelska.
     
  • NE.se
    Allmänt uppslagsverk på svenska. Innehåller även svensk och engelsk ordbok. Skapa ett personligt konto för att ladda ned NE som app till mobilen. I appen får du även tillgång till filmer från NE Play.

Encyclopedia of Library and Information Sciences

 Uppslagsverk om biblioteks- och informationsvetenskap, (4:e uppl.), du hittar artiklar i fulltext som uppdateras löpande.

Både internationell forskning såväl som praktiker i över 30 länder har bidragit med artiklar som berör bibliotek- och informationsvetenskap .
Aktuella ämnen i vår nutid men även historiskt betydande teorier behandlas.

Synonymer och ordböcker

Med hjälp av ordböcker kan du hitta synonymer som breddar ditt ordförråd när du skriver.
Du kan också använda synonymer när du ska hitta relevanta sökord.

 

SAOL - (Svenska Akademiens ordlista över svenska språket) uppl.13.
Här kan man söka på 125.000 ord i dagens svenska språk.

 

I Nationalencyklopedin (Ne.se) finns det en funktion med ordböcker på svenska och på många andra språk.
Du kan också ladda ner en app till din mobil med språken arabiska, engelska, franska, spanska och tyska. Men först måste du skapa ett eget konto.