Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Biblioteks- och informationsvetenskap

Ämnesguide för dig som studerar på Bibliotekshögskolan.

Ämnesordssökning

När du söker litteratur om ett ämne gäller det att hitta bra sökord. Utgå från ditt ämne och skriv ner viktiga ord och lämpliga synonymer, även engelska motsvarigheter. Många databaser har ämnesord (subjects /key words /descriptors) som används för att beskriva dokumentens innehåll. Ämnesorden kan du sedan använda till att kombinera till nya sökningar. Se efter om den databas du ska använda har en egen ämnesordslista, en så kallad tesaurus. Då kan du kontrollera de egna sökorden mot databasens ämnesord.

Google Translate Widget

Dewey och SAB

Dewey eller SAB?
Titta närmare på de båda klassifikationssystemen, konvertera mellan dem och sök ämnesord.
 

Libris konverteringstabell mellan Dewey och SAB


Navigera i Libris trädstruktur av SAB klassifikationssystem. Här kan du söka ämnesrubrik eller SAB-kod

Här kan du navigera dig genom Deweys klassifikationssystem (DDK) och även söka på term eller kod.