Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Biblioteks- och informationsvetenskap

Ämnesguide för dig som studerar på Bibliotekshögskolan.

Sök i Primo

Hitta artiklar och böcker i bibliotekets söktjänst.
Instruktionsfilmer - lär dig mer om hur Primo fungerar.

Databaser

Artiklar i svenska tidningar, bransch- och facktidskrifter

Databaser

Relevanta databaser i dina ämnen finns listade här nedanför.

På bibliotekets sida finns det flera databaser som är alfabetiskt ordnade från a till ö.
Du kan också hitta relevanta databaser sorterade efter ämne.

Databaserna har guider och hjälpfunktioner som du kan använda dig av för att snabbt lära dig hur du söker information i en specifik databas på ett effektivt sätt.
Titta också på Söktips, där får du tips på effektiva sökmetoder.

Databaser

Google Scholar en sökmotor för vetenskaplig och akademisk litteratur

I Google Scholar kan du söka efter material av akademisk och vetenskaplig karaktär. Du hittar artiklar, böcker, avhandlingar, uppsatser, referat, citeringar, abstracts och annan vetenskaplig litteratur. I många fall finns länkar till artiklar i fulltext som biblioteket abonnerar på. De länkarna är märkta Fulltext@Högskolan Borås

Hittar du inte materialet i bibliotekets resurser kan du alltid prova att se om du får fram det via en sökning i Google Scholar eller en vanlig Google-sökning.

Google Translate Widget

En databas för dig som tycker om skönlitteratur

Från BTJ Förlag. Tillgängliga via bibliotekets abonnemang.

Ulrichsweb - Info om tidskrifter

Refereed Yes och bilden på domartröjan betyder att det är en vetenskaplig tidskrift du hittat:

Bild på symbol för vetenskaplig tidksrift i Ulrichsweb