Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Polisutbildningen

Ämnesguide för dig som läser till polis

Databaser

Databaser

Relevanta databaser i dina ämnen finns listade här nedanför.

På bibliotekets sida finns det fler databaser som är alfabetiskt ordnade från a till ö.
Du kan också hitta relevanta databaser inom polisområdet.

Databaserna har guider och hjälpfunktioner som du kan använda dig av för att snabbt lära dig hur du söker information i en specifik databas på ett effektivt sätt.
Titta också på Söktips, där får du tips på effektiva sökmetoder.

Databaser inom juridik, rättsfall, offentligt tryck och fack- och branschtidskrifter

Databaser för internationella/vetenskapliga artiklar