Skip to main content
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Polisutbildningen

Ämnesguide för dig som läser till polis

Välkommen!

Välkommen till ämnesguiden för Polisutbildningen!

Denna ämnesguide vänder sig i första hand till dig som studerar till polis.

Den är tänkt som en hjälp för dig när du ska söka informationskällor inom ditt ämnesområde, allt från böcker och artiklar till lagar och regler.

Här finns också filmer och guider om att söka, skriva och hantera referenser, länkar till webbresurser, litteraturtips med mera.

Guiden ska vara ett dynamiskt redskap, så kom gärna med förändrings- och kompletteringsförslag!

Kontaktpersoner

Åsa Brolund och Lena Wadell

Kontakta oss för frågor om: Guidens innehåll, Referenshantering, Undervisning i informationssökning

Kontaktuppgifter

Åsa Brolund Lena Wadell
Rum: J414 Rum: J416
E-post: asa.brolund@hb.se E-post: lena.wadell@hb.se
Telefon: 033-435 4328 Telefon: 033-435 4103

 

Behöver du söksupport?

Om du har frågor om att söka vetenskapliga artiklar, hur man skriver referenser eller vill du ha söksupport via Zoom gå in på ovanstående länk för att ställa din fråga/boka tillfälle så bokar vi ett tillfälle där vi ses digitalt.

Självstudiematerial i informationssökning