Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Polisutbildningen

Ämnesguide för dig som läser till polis

Filmklipp om sökstrategier

Kombinera sökord

I de flesta databaser och söktjänster som Primo och Google kan man kombinera söktermer med så kallade booleska operatorer: AND, OR och NOT

textiles AND recycling        colour OR color heavy metal NOT copper

Kombinerar du söktermer med AND får du träff på alla orden.
För varje sökord du lägger till med AND får du allt färre och allt mer specifika träffar.

 

Genom att kombinera två eller flera termer med OR får du träff på något eller några av sökorden.
För varje sökord du lägger till med OR får du allt fler träffar.
Användbart för att söka på synonymer, likabetydande ord, akronymer och ord med olika stavning.

Du kan utesluta ord i en sökning genom att använda operatorn NOT. Används med försiktighet, risk för att bra träffar utesluts.

 

 

Kombinera sökord på bästa sätt

Sök "som vanligt" = AND

Sök på synonymer = OR

"chronic disease" AND emotions

 • När alla begrepp ska finnas med
 • Om du skriver in flera sökord efter varandra tolkas detautomatiskt som ett AND av de flesta databaser och söktjänster
 • Smalnar av sökningen
 • Lägga till fler sökord med AND ger färre träffar

emotions OR feelings

 • När du söker på likvärdiga
  begrepp/synonymer
 • Något av orden skall finnas med
 • Breddar sökningen
 • Lägga till fler sökord med OR
  ger fler träffar

Trunkering, frassökning

Genom att använda så kallad trunkering kan du söka på en ordstam och täcka in ordet och alla dess ändelser. Trunkeringstecknet består oftast av en asterix som placeras i slutet av den ordstam man söker på. Exempel: cloth* ger träff på cloth, clothed, clothes, clothing

 • Trunkering ökar antalet träffar
   

Frassökning innebär att man binder ihop två eller flera ord med citattecken så att sökningen sker på den exakta frasen, det vill säga att orden står intill varandra i den ordningen de är skrivna. Exempel: "product development"

 • Frassökning minskar antalet träffar

För många eller för få artiklar?

För få artiklar: För många artiklar:
Prova andra sökord, gör synonymsökningar och blocksökningar Kan du specificera dig ytterligare, lägga till fler sökord?
Ta bort eventuella avgränsingar och filter Lägg till ett filter för till exempel årtal
Trunkera orden tex: sustainab* för att få fler träffar  Prova med frassökningar så du får mer riktade träffar
   
   

 

Svenska medicinska ämnesord

Svensk MeSH som är en svenska översättningen av den internationella ämnesordslistan MeSH (Medical Subject Headings) kan du använda för att översätta medicinska och vårdvetenskapliga begrepp. MeSH innehåller ca trettiotusen termer så den är inte lika omfattande som ett lexikon men ger bättre resultat på fackbegrepp. Den fungerar lika bra i mobilen som på datorn.

Svensk MeSH bild på sökruta