Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Polisutbildningen

Ämnesguide för dig som läser till polis

Lagar och regler

Lagar och regler - Sverige

Internationella lagar och regler

Lagar och regler - EU

Hur referera till domar?

Vår rekommendation är att hänvisningar till domslut enbart finns i texten och det behövs oftast ingen referens i din källförteckning. Uppgifterna som ska finnas med är domstol och domnummer. Vid upprepningar kan du använda förkortningar för domstolarna, men första gången ska du alltid ange hela namnet tillsammans med förkortningen. Kolla dock med din lärare om det finns andra regler.