Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Arbetsvetenskap

Ämnesguide för dig som läser organisation och ledarskap

Är detta en vetenskaplig artikel?

Använd flödesschemat för att på ett enkelt sätt avgöra om du har hittat en vetenskaplig artikel.

Ulrichsweb - Info om tidskrifter

Refereed Yes och bilden på domartröjan betyder att det är en vetenskaplig tidskrift du hittat:

Bild på symbol för vetenskaplig tidksrift i Ulrichsweb

Artiklar och tidskrifter

Artiklar hittar du i olika tidningar och tidskrifter som du idag hittar främst digitalt i databaserna. (Finns några få i tryckt form också) Under fliken databaser hittar du de bästa inom ditt område. På denna sidan hittar du några guider hur du lär dig se skillnad på olika artiklar. Här kan du  lära dig hur du ser att det är en granskad (peer review) vetenskaplig artikel. I högra spalten finns exempel på tryckta och onlinetidskrifter inom ditt område som biblioteket prenumererar på.

Kriterier för vetenskapliga artiklar.

 • Författarna är forskare
 • Tidskriften som publicerat artikeln är vetenskaplig, ofta har artiklarna då granskats av andra forskare inom ämnet för att säkerställa hög kvalitet (peer review). Du kan kontrollera tidskrifter i indexet Ulrich's.
 • Man redogör för resultat från en forskningsstudie
 • Artikeln är välstrukturerad och innehåller abstract, introduktion, metod, resultat och diskussion
 • Det finns gott om referenser till tidigare forskning
 • Språket är akademiskt och avancerat

Kriterier för tidningsartiklar:

 • Författarna är journalister
 • Vänder sig till allmänheten
 • Kan innehålla nyheter, intervjuer, debatt, aktuell information om branscher och företag
 • Vardagligt språk
 • Författarna är journalister eller experter / branschfolk
 • De vänder sig till branschfolk eller den intresserade allmänheten
 • Artiklarna innehåller intervjuer, debatt, aktuell information om branschen, det förekommer också statistik och information om förväntade trender 
 • Vardagligt språk

Vetenskaplig publicering

Källor på nätet

Refereed Yes och bilden på domartröjan betyder att det är en vetenskaplig tidskrift du hittat:

Bild på symbol för vetenskaplig tidksrift i Ulrichsweb