Skip to Main Content
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Webbredaktör

En guide till att söka information för dig som läser webbredaktörsprogrammet.

Hitta böcker

Kurslitteratur, avhandlingar, rapporter, uppslagsverk - här hittar du dem.

Söktjänster för böcker


Sök i bibliotekets söktjänst Primo för att hitta både tryckta och elektroniska böcker:

Sökbox Primo

 

 

I Google Books kan du söka på elektroniska böcker. Vissa är fritt tillgängliga andra visar bara en begränsad del av boken:

Google Book Search

 

I den svenska nationella bibliotekskatalogen Libris hittar du böcker på alla svenska universitets- och högskolebibliotek.
Du kan göra inställningar för att avgränsa på exempelvis avhandlingar eller fritt tillgängligt material och under "Mina bibliotek" kan du ställa in så att du lätt ser vilka böcker som finns på dina favoritbibliotek.

Sök i LIBRIS

O'Reilly E-books

OBS -  Vi har obegränsat antal samtidiga användare så in och läs! :)

Safari O'Reilly e-books gränssnitt.

Algoritmer - vad är det egentligen?

I den här guiden lär du dig…

  • Vad en algoritm är och gör.
  • Hur algoritmer påverkar din vardag.
  • Vilka slags data algoritmer arbetar med.
  • Hur du bättre kan kontrollera dessa data.
  • Hur internets infrastruktur påverkar din information.
  • Hur personalisering på nätet medför både fördelar och nackdelar.
  • Om viktiga områden i samhället som påverkas av algoritmer.
  • Hur du kan tänka kritiskt om algoritmer

 

Haider, J. & Sundin, O. (2017). Algoritmer: så påverkar de din vardag. Stockholm: Internetstiftelsen i Sverige (IIS). https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/algoritmer/