Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Webbredaktör och Digital informationsdesign

En guide till att söka information för dig som läser webbredaktörsprogrammet eller digital informationsdesign.

Skriva och referera

När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text skall du alltid referera till dina källor på ett standardiserat sätt.

De viktigaste argumenten för det är:

  • Det skall klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden.
  • Det skall klart framgå vad som är dina egna slutsatser och tankar och vad du har hämtat från andra. (Lär dig mer om att referera korrekt och undvika plagiat via Högskolans Antiplagieringsguide eller Refero.)
  • Det skall vara lätt att hitta tillbaka till källan för den som vill läsa mera eller kontrollera dina uppgifter

Skapa referenser automatiskt

I Primo, Libris, Google Schoolar och i de flesta databaser och söktjänster kan man kopiera färdiga referenser till material man hittat, . Det finns ofta en liten "knapp" som heter "skapa referens" eller "cite". När du klickar där skapar databasen/systemet referensen åt dig automatiskt. Denna kan du sedan klippa in i din referenslista. Hur väl de stämmer kan variera beroende på system så du måste alltid själv justera den enligt Harvardguiden.

Här är några exempel på hur detta går till:

Undvik plagiat!

APA Style


På webbsidan för APA Style hittar du mer information.

I The APA Style Blog kan du hitta svar på luriga frågor och läsa mer om hur du refererar enligt APA.

Publication manual of the American Psychological Association (APA-manualen) 7th ed.

Stilen finns beskriven i en omfattande manual utgiven av APA. Du kan låna den på biblioteket.

Referenshanteringsprogram

Vill du låta datorn sköta dina referenser? Det finns en rad olika programvaror som du kan använda till det:

EndNote, finns online och som program till din dator, gratis för studenter och personal vid Högskolan i Borås
Mendeley, gratisprogram, online och program till din dator
Zotero, gratisprogram, online och program till din dator
Microsoft Word har en inbyggd funktion för att hantera referenser