Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Webbredaktör och Digital informationsdesign

En guide till att söka information för dig som läser webbredaktörsprogrammet eller digital informationsdesign.

Söktips och källkritik

Här hittar du tips på hur du kan förbättra dina sökningar när du letar material i databaser och på webben.

Enkla knep för en bättre sökning

Bind ihop titlar, fraser och begrepp med " "

T.ex. "hållbar utveckling"
Denna sökning hittar bara artiklar där orden står exakt intill varandra i den ordning som du skrivit i parentesen, det ger färre och mer relevanta träffar än hållbar utveckling utan citattecken som då även hittar källor där orden inte nödvändigtvis står intill varandra.

Sök på alla tänkbara ändelser av ett ord med *

T.ex. sustainab* ger alltså sustainable OCH sustainability

Använd ? när du är osäker på stavning eller stavning varierar

T.ex. wom?n, organi?ation
 

Detta kan variera mellan olika söktjänster - läs hjälpsidorna för att veta vad som gäller!

Bild på surfplatta.Bild: Mostphotos.com

Kombinera sökord på bästa sätt

 

Sök "som vanligt" = AND

Sök på synonymer = OR

usability AND "web design"

 • När alla begrepp ska finnas med
 • Om du skriver in flera sökord efter varandra tolkas detautomatiskt som ett AND av de flesta databaser och söktjänster
 • Smalnar av sökningen
 • Lägga till fler sökord med AND ger färre träffar

"web design" OR "web site design"

 • När du söker på likvärdiga
  begrepp/synonymer
 • Något av orden skall finnas med
 • Breddar sökningen
 • Lägga till fler sökord med OR
  ger fler träffar

För få träffar?

Prova något av följande:

 • Testa andra sökord
 • Prova bredare sökord
 • Gör OR-sökningar med synonymer
 • Ta bort eventuella avgränsningar
 • Prova en annan databas

För många träffar?

Prova något av följande:

 • Hitta mer specifika sökord
 • Lägg till flera sökord
 • Avgränsa på typ av material, årtal, etc.
 • Sök i specifika fält, t.ex. enbart titel/abstract

Gör blocksökningar

Oftast finns det flera gångbara sökord för ditt ämne - prova att söka på flera olika synonymer i en och samma sökning!

Till exempel:
("web site design" OR "web design" OR "interface design")
AND
("user experience" OR UX)

En sådan sökning hittar material som alla innehåller minst ett av begreppen i varje sökblock. Du kan kopiera sökningen här ovanför och klistra in den i någon databas och prova!

Här finns en film där jag visar hur du kan använda sökhistoriken och AND/OR för att göra en blocksökning! Blocksökning (4:42 min)
Exemplet i filmen är inom omvårdnad men jag tror att ni förstår metoden!

Tips för att hitta på webben

Genom att använda webben och Google kan du hitta en mängd olika typer av material som kan vara användbara för dina studier.
Men det är viktigt att vara källkritisk!

Använd t.ex.

 • Wikipedia för att läsa in dig på ett ämne för att kunna gå vidare
 • Googles bildsökningsfunktion för att hitta bilder som är fria att använda
 • Googles flik "Sökverktyg" för att göra din sökning mer träffsäker
 • Google Scholar för att hitta vetenskapligt material, uppsatser, avhandlingar m.m

Guide till källkritik på webben från IIS

Källkritik på internet, framsida
Alexanderson, K. (2016). Källkritik på Internet. Stockholm: IIS, Internetstiftelsen i Sverige.

I den här guiden lär du dig…

 • Vad en källa och källkritik är
 • Hur källkritik fungerar och varför det är viktigt
 • Hur du bedömer en källas trovärdighet
 • Hur du hittar olika sorters källor
 • Fördelar och nackdelar med källkritik
 • Källkritik på nätet i praktiken
 • Teknisk granskning av källor på nätet