Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Webbredaktör och Digital informationsdesign

En guide till att söka information för dig som läser webbredaktörsprogrammet eller digital informationsdesign.

Standarder och checklistor

Hjälpmedel för att skapa funktionella och tillgängliga webbsidor hittar du här.

Webbriktlinjer.se

- De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor är en webbplats med massor av bra information, länkar och verktyg från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i samarbete med Post- och telestyrelsen.

Här finns också en rad verktyg för att testa din webbplats ur olika avseenden!

WC3

World Wide Web Consortium (WC3) är en internationell organisation som utvecklar standarder för internets långsiktiga utveckling. En av deras kända standarder är WCAG2 som innehåller en rad kriterium för tillgänglighet på webbplatser:

Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0 finns att läsa här (svensk översättning)

Webbkoll

Sidan Webbkoll från dataskydd.net är ett verktyg för att testa webbplatsers informationshantering och säkerhet ur en rad olika aspekter.

Skärmdump från sidan Webbkoll

Usability tests

18F är en amerikansk myndighet som på sin sida "Methods" har kortfattade beskrivningar av följande metoder, inklusive exempel på utförande:

- Card sorting

- Multivariate testing

- Usability testing

- Visual preference testing
18F methods skärmdump

Usability.gov "Improving the user experience" är en annan amerikansk myndighetssida med information, mallar och dokument, checklistor och metoder till hjälp när man skapar och utvärderar webbsidor. Fokus på användarcentrerad design, UX och usability.Usability.gov skärmdump