Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Webbredaktör och Digital informationsdesign

En guide till att söka information för dig som läser webbredaktörsprogrammet eller digital informationsdesign.

Tips till dig som skriver uppsats

Biblioteket hjälper dig som skriver uppsats på kandidatnivå på olika sätt. Du erbjuds till exempel ofta en föreläsning med bibliotekarie under metod- eller uppsatskurs för att friska upp dina kunskaper i att söka litteratur. Till sökverkstaden är du också välkommen om du kör fast eller vill ha någon att fråga om råd.

Hittar du inte svaret på din fråga på just denna sida - hör av dig eller kom och prata med oss i bibliotekets informationspunkt på plan 2. Vi är här för er!

Använd biblioteket när du skriver uppsats

1. Val av ämne

  • Sök i bibliotekets resurser för att förfina ditt ämnesval, hitta tidigare forskning, sätta dig in i ämnet. Varför inte starta din sökning i Primo.

2. Informationssökning

  • Använd bibliotekets resurser för att söka och finna forskningsartiklar, böcker m.m. Här hittar du alla våra databaser.
  • Delta i bibliotekets undervisning som du erbjuds inför uppsatsskrivande.
  • Fråga oss om du behöver hjälp att välja sökord och hitta pålitliga källor. Eller boka in en sökhandledning.
  • Beställ fjärrlån på böcker biblioteket inte äger, gratis.
  • Beställ artikelkopior ur tidskrifter vi inte prenumererar på (kostar från 40 kronor).

3. Referenshantering

  • Fråga oss om hjälp om du kör fast.

Se hur andra har gjort, sök studentuppsatser!

Studentuppsatser är inte vetenskapliga och du behöver vara medveten om detta om du vill hänvisa till dem i ditt arbete. Till exempel kan de användas i introduktionen för att ge en bakgrund till ditt ämnesval. Du kan också läsa andras uppsatser för att få idéer kring hur du själv skall hantera uppsatsens olika delar och titta på vilka källor som använts för att få idéer till din egen litteratursökning.

Innehållsförteckning i Word

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad visar hur du formaterar dina rubriker och skapar en automatisk innehållsförteckning (9:44 min).

Sidnumrering i Word

Manual som visar hur du får sidnumreringen i Word att göra som du vill:

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad visar hur du gör för att få sidnumreringen att börja där du vill (4:55 min).

Tips för att välja sökord