Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilteknologi

Hitta rätt på hyllorna i biblioteket

Sök fram boken i Primo och notera våningsplan, hyllkod och uppställningsord (författare eller ord i titel).
Denna bok finns till exempel på våning 3, på hyllkod 599.9 alfabetiskt uppställd på Berg:

Information om var boken står på hyllan
Böckerna står i alfabetisk ordning och har hyllkod och uppställningsord på en etikett på ryggen:
Bokryggar på hyllan

Tänk på att de flesta böcker som biblioteket köper in är e-böcker, vilket innebär att de tryckta böckerna på hyllorna ofta är av ett äldre datum.

Har du en läsnedsättning?

Via biblioteket kan du få tillgång till inläst kurslitteratur via Legimus. Läs mer på bibliotekets webb under ingången Inläst litteratur.

Bild lböcker med hörlurar

Böcker och rapporter

Här får du information om böcker och rapporter och tips på sökverktyg för att hitta både tryckta böcker, e-böcker och rapporter.

Söktjänster för böcker

Sök i bibliotekets söktjänst Primo för att hitta tryckta och elektroniska böcker som vi har i biblioteket. Använd Primo när du vill se om vi har en viss bok i biblioteket och för att söka böcker om ett visst ämne.
Tips: Det finns många bokkapitel indexerade i Primo, skrivna av enskilda författare om avgränsade ämnen. Söker du efter böcker, kan du med fördel lägga till bokkapitel i din sökning, det vill säga filtrera sökningen på både böcker och bokkapitel.

Instruktionsfilmer - lär dig mer om hur Primo fungerar.undefined

Bibliotekets databas Knovel har en bred täckning inom teknik, naturvetenskap och ingenjörsämnena. Områden som kemi, miljövetenskap, informationsvetenskap, materialvetenskap och textilteknologi ingår. Via Knovel får du tillgång till elektroniska böcker och referensverk. Du kan söka efter definitioner (Definitions) och efter egenskaper hos material och substanser (Material properties).
Databasen innehåller också interaktiva verktyg för analys av data i tabeller och diagram.

I den svenska nationella bibliotekskatalogen Libris hittar du böcker på alla svenska universitets- och högskolebibliotek.
Du kan göra inställningar för att avgränsa på exempelvis avhandlingar eller fritt tillgängligt material och under "Mina bibliotek" kan du ställa in så att du lätt ser vilka böcker som finns på dina favoritbibliotek.

Sök i LIBRIS

Vetenskapliga böcker

Forskning inom textilteknologi publiceras ofta i artiklar i vetenskapliga tidskrifter men kan också publiceras i böcker. Böcker ges ut antingen som monografier eller som antologier. En monografi är en bok inom ett väl avgränsat ämne av en eller flera författare. En antologi är ett samlingsverk som består av delar (kapitel) där varje kapitel är skriven av olika författare. Antologier har också en eller flera redaktörer (editors) som sammanställt delarna.
Ibland är boken vetenskapligt granskad (peer reviewed) och anses då ofta ha ett högre vetenskapligt värde. 

För att avgöra om en bok eller ett bokkapitel är vetenskaplig är ett tips att du letar efter information på förlagets hemsida, på bokens första sidor eller i det abstract (sammanfattning av innehållet) som ofta finns i beskrivningen av boken.

Här är några frågor du kan utgå från när du ska avgöra om boken du hittat är vetenskaplig:

•   Beskrivs den som vetenskaplig?
•   Redovisar den forskning och forskningsresultat, eller är det fråga om en forskningsöversikt (overview, research review)?
•   Är författarna forskare knutna till ett universitet eller en högskola?
•   Är den utgiven på ett förlag knutet till ett universitet ”university press” (till exempel Cambridge University Press) och förlag som Springer, Elsevier, Blackwell, Routledge, Taylor & Francis, SAGE, CRC Press och Wiley?

Vetenskapliga rapporter

Det finns olika typer av vetenskapliga rapporter och de kan benämnas olika, exempelvis "working papers", "technical reports" eller "research reports". 

Du kan utgå från följande frågor när du ska bedöma om en rapport du hittat är vetenskaplig:

  • innehåller den originalforskning eller forskningsöversikter (reviews, research overviews), resultat av utvärderingar eller analyser?
  • är författarna forskare eller experter knutna till ett universitet, ett forskningsinstitut eller en myndighet?
  • är den utgiven ett universitet, forskningsinstitut eller myndighet?

Rapporter från myndigheter och andra organisationer

Här får du exempel på myndigheter som publicerar rapporter fritt tillgängligt på sina webbplatser.