Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilteknologi

Patent, design och varumärke

Patent, design och varumärke är exempel på immateriella tillgångar, det vill säga "icke fysiska" tillgångar. Det kan vara uppfinningar, lösningar på tekniska problem, idéer, utseende. Man kan ansöka om och få skydd för denna typ av tillgångar så att de inte kan utnyttjas kommersiellt av andra.

Inom ämnet textilteknologi kan patent vara en viktig informationskälla för att få kännedom om ny teknik, tekniska produkter och innovationer

Söka patent - Fria resurser

Espacenet och Google Patents är ofta de mest användbara fria sökverktygen för internationella patent. De är användarvänliga och hjälper dig att hitta många patent, patentansökningar och andra patentrelaterade dokument.

Söka patent - Databaser

Bibliotekets databaser Scopus och Reaxis indexerar patent från flera olika internationella patentorganisationer, bland annat European Patent Office (EPO) och World Intellectual Property Organization (WIPO).

Söka design- och varumärkesregistreringar

Exempel på referens enligt Harvardguiden

För fler exempel se Harvardguiden.

Patent
Berns, J., Ellis, J., Luedecke, T. & White, T. (2019). Footwear including textile element. US2019110556 (A1) - 2019-04-18.

Myndigheter och organisationer

Tips

På Patent- och registreringsverkets hemsida hittar du information immaterialrätt: patent, varumärke, design och upphovsrätt. Här finns bland annat en checklista inför varumärkesansökan och information om hur man gör en designregistrering.