Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En guide i att söka information för dig som läser till sjuksköterska eller går någon av högskolans specialistutbildningar eller fristående kurser inom vård.

Språk och översättningsverktyg

Att läsa kurslitteratur och artiklar på engelska kan vara en utmaning. Högskolan har översättningsprogram och ordböcker som du kan använda. Tänk på att fackbegrepp kan saknas i generella översättningsverktyg.

Svensk MeSH

Svensk MeSH som är en svenska översättningen av den internationella ämnesordslistan MeSH (Medical Subject Headings) kan du använda för att översätta medicinska och vårdvetenskapliga begrepp. MeSH innehåller 27 149 termer så den är inte lika omfattande som ett lexikon men ger bättre resultat på fackbegrepp. Den fungerar lika bra i mobilen som på datorn.

Svensk MeSH bild på sökruta

Frasbank med akademiska formuleringar

Här hittar du inspiration till hur du kan uttrycka dig, bygga upp argumentation och använda källor i din uppsats på ett vetenskapligt sätt:

Frasbanken är en guide från Karolinska Institutets bibliotek.

Guide till akdemiskt skrivande från Stockholms Universitet

Användbar guide med checklistor, tips och filmer som inviger dig i akademiskt skrivande. Till exempel denna film om att använda referatmarkörer i text - alltså hur väver du in dina källor i din egen text?

Skrivguiden.se

Skrivguiden hjälper dig att ro iland ditt uppsatsarbete genom pedagogiska exempel och filmer om akademiskt språk och skrivande. Här finns också Quiz-frågor där du kan testa dig själv: https://skrivguiden.se/skriva/uppsatsens_delar/

 

Skrivguidens logotyp.

Gratis onlineversion av Svenska skrivregler (Språkrådet 2017)

Klicka på den blåa knappen "Liber" under Elektroniskt/Fulltext tillgänglig så kan du läsa hela boken i din webbläsare. Logga in med S-nummer och lösenord.

Svensk-engelsk ordbok i mobilen via NE.se

I Nationalencyklopedin (Ne.se) finns det en funktion med ordböcker på svenska och på många andra språk.

Du kan också ladda ner en app till din mobil med språken arabiska, engelska, franska, spanska och tyska. Men först måste du skapa ett eget konto:

Logotyp Nationalencyklopedin.