Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En guide i att söka information för dig som läser till sjuksköterska eller går någon av högskolans specialistutbildningar eller fristående kurser inom vård.

Språk och översättningsverktyg

Att läsa kurslitteratur och artiklar på engelska kan vara en utmaning. Högskolan har översättningsprogram och ordböcker som du kan använda. Tänk på att fackbegrepp kan saknas i generella översättningsverktyg.

Svensk MeSH

Svensk MeSH som är en svenska översättningen av den internationella ämnesordslistan MeSH (Medical Subject Headings) kan du använda för att översätta medicinska och vårdvetenskapliga begrepp. MeSH innehåller 27 149 termer så den är inte lika omfattande som ett lexikon men ger bättre resultat på fackbegrepp. Den fungerar lika bra i mobilen som på datorn.

Svensk MeSH bild på sökruta

Frasbank med akademiska formuleringar

Här hittar du inspiration till hur du kan uttrycka dig och bygga upp din uppsats på ett vetenskapligt sätt i uppsatsens olika delar och i olika syften och sammanhang:
Skärmdump med formuleringar från guiden.

"Frasbanken med metatext" är en guide från Karolinska Institutets bibliotek.

Svensk-engelsk ordbok i mobilen via NE.se

I Nationalencyklopedin (Ne.se) finns det en funktion med ordböcker på svenska och på många andra språk.

Du kan också ladda ner en app till din mobil med språken arabiska, engelska, franska, spanska och tyska. Men först måste du skapa ett eget konto:

Logotyp Nationalencyklopedin.

Svensk-Engelsk ordbok

Svensk engelsk ordbok för kommuner,landsting och regioner

Här kan du ladda ner en ordlista för vårdområdet från Sveriges Kommuner och Landsting. Fokus på administration, titlar och "byråkratiska" begrepp. Bra stöd för att hitta rätt engelska begrepp!