Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En guide i att söka information för dig som läser till sjuksköterska eller går någon av högskolans specialistutbildningar eller fristående kurser inom vård.

Rapporter

Rapporter innehåller redogörelser för resultat av undersökningar eller forskningsprojekt. De är dock oftast inte peer review-granskade. Rapporter ges ut av lärosäten, myndigheter, organisationer eller forskningsinstitut och skrivs av forskare och/eller experter.

Statliga myndigheter är pålitliga källor till information. Via deras webbplatser hittar du rapporter, råd och riktlinjer, utredningar, statistik m.m. Organisationer, fackföreningar och liknande kan också vara användbara källor till information inom deras område.

Myndigheter

Myndigheter är pålitliga källor till information, såväl statistik som forskningsrapporter och nyheter inom myndighetens kompetensområde hittar du via dem:

Organisationer och föreningar

Intresseorganisationer, fackföreningar och andra organisationer som kan vara bra att känna till: