Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En guide i att söka information för dig som läser till sjuksköterska eller går någon av högskolans specialistutbildningar eller fristående kurser inom vård.

EndNote

EndNote är ett program för referenshantering som du som student på Högskolan i Borås har tillgång till. Programmet finns dels som ett program man installerar på sin dator samt i en webb-version.

Det finns också gratisprogram för referenshantering som exempelvsi Zotero och Mendeley.

Här hittar du länkar för nedladdning och mer information om programmet: https://www.hb.se/biblioteket/skriva-och-referera/referera-till-kallor/endnote/

Kom igång - kurs från Lunds Universitetsbibliotek

Lund har gjort en introduktionskurs med filmer om hur du kommer igång med EndNote.

Vad kan EndNote göra för dig?

Oftast kan man klara sig bra utan ett program för referenshantering, men vissa saker förenklas betydligt. EndNote kan:

  • Genom att ladda ner referensdata till EndNote från de söktjänster du använder behöver du sällan skriva in hela referenser manuellt
  • Du kan enkelt byta referensstil genom ett enkelt knapptryck
  • Hjälpa dig att hålla ordning på dina referenser, du får ett bibliotek med alla dina källor och även pdf:er
  • Infoga korrekta referenser i ett Word-dokument med funktionen Cite While you write
  • Lokalisera dubbletter och ta bort dessa på ett enkelt sätt
  • Du kan också använda EndNote vid granskning av titlar/abstract/fulltexter till en litteraturöversikt