Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En guide i att söka information för dig som läser till sjuksköterska eller går någon av högskolans specialistutbildningar eller fristående kurser inom vård.

Enkäter och instrument

Instrument, verktyg, skalor, enkäter, frågeformulär? Validerade? På svenska? Fria att använda?

De flesta instrument är ursprungligen på engelska. Några finns översatta till svenska eller har svenska som originalspråk. Det bästa är om du som student kan hitta ett instrument som redan finns på svenska eftersom översättningen är en arbetskrävande process och det översatta instrumentet behöver valideras på nytt.

Det är inte alltid så enkelt att hitta dessa verktyg. På denna sida får du några tips om hur du kan gå tillväga och vad du ska tänka på.

Var hittar man instrument?

Det finns ingen samlad ingång utan det krävs en del letande och luskande för att ta reda på vad det kan finnas för relevanta verktyg inom ämnesområdet och sedan lokalisera dem och undersöka om de är fria att använda.

Här kan du leta:

 • Forskningscentrum
 • Myndigheter
 • Kommuner, regioner
 • Publikationer; artiklar, studentuppsatser, avhandlingar. Enkäten kan finnas med som bilaga – kontakta författarna för att be om tillstånd innan användning.
 • Företag. Men oftast kostar det pengar att använda deras produkter.

Tänk på att...

 • Vissa verktyg kostar pengar att använda (En del av dem kan dock vara gratis för studenter – fråga!)

 • Vissa verktyg kräver att du har en viss kompetens för att få använda det, exempelvis läkarlegitimation

 • Vissa verktyg kräver att du går en kurs innan du får använda det

 • Kontrollera att du får använda verktyget. Bara för att du hittat det på nätet betyder det inte att det är fritt att använda.Du ska även hänvisa korrekt till källan.

Länkar

Här kommer några exempel på var du kan hitta enkäter och hur det kan se ut.
OBS - du måste själv ta reda på hur och om du får använda enkäterna i din uppsats!

Sök fram artiklar som handlar om en skala

Sök fram artiklar som har använt sig av en skala

Tips på sökord

Du kan testa att använda dessa begrepp i dina sökningar när du är på jakt efter enkäter:

 • Validerad enkät
 • Skala
 • Skattningsskala
 • Instrument
 • Mätinstrument
 • Verktyg
   
 • Validated questionnaire
 • Survey
 • Scale
 • Instrument
 • Research instrument
 • PROM (patient reported outcome measures)
 • PREM (patient reported experience measures)

PROM och PREM?

Bild: Lukas from Pexels