Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En guide i att söka information för dig som läser till sjuksköterska eller går någon av högskolans specialistutbildningar eller fristående kurser inom vård.

5 bra saker med att använda ämnesord

Det finns flera fördelar med att använda sig av databasernas kontrollerade termer - ämnesorden när man söker:
1. Du försäkrar dig om att du använder vedertagna benämningar
2. Du får troligtvis mer relevanta träffar i ditt resultat
3. Via ämnesordlistorna kan du få definitioner och förklaringar till begreppen
4. Via ämnesordlistorna kan du se orden i en hierarkisk struktur och även få förslag på bredare, smalare och relaterade begrepp
5. Du kan göra sökningen ännu mer förfinad på olika sätt

Ämnesord, MeSH & subject headings

Olika söktjänster och databaser kan ibland lägga till beskrivande ord på artiklar utifrån deras innehåll för att underlätta sökning. Orden kan väljas från en förutbestämd lista med begrepp - en så kallad ämnesordslista. MeSH som utläses Medical Subject Headings är ett exempel på en sådan lista som används inom vård och medicin. Här kan du läsa mer om hur du kan använda ämnesord i dina sökningar.

Vad är ämnesord?

Ämnesord kan beskrivas som en sorts etiketter eller taggar som sätts på artiklar i databaser för att poängtera vad artikeln handlar om. Eftersom ämnesord plockas från en lista med förutbestämda begrepp så får t.ex. alla artiklar som handlar om hjärtinfarkter ämnesordet "myocardial infarction". Detta alltså oavsett om författaren själv har använt något synonymt begrepp i artikeln, myocardial infarct, cardiovascular stroke, heart attack... etc.
En sökning på ämnesordet "myocardial infarction" skall alltså plocka fram alla artiklar som handlar om hjärtinfarkt, medan en fritextsökning på "heart attack" ger färre träffar och risken är att man missar relevant material.

Såhär ser det ut i CINAHL Headings:
Ämnesord, hierarkisk struktur i Cinahl.

Svensk MeSH

Den internationella ämnesordlistan MeSH finns i svensk översättning: Svensk MeSH
En jättebra resurs som hjälper dig att hitta rätt engelska ämnesord för sökning i exempelvis PubMed.

Klicka här för att söka i Svensk MeSH

Du kan också hitta MeSH-termer på både svenska och engelska via databasen SveMed+. Här finns ett filmklipp med tips på hur du gör det. 

MeSH

Skillnader Fritext vs. Ämnesord

  Fritextsökning Ämnesordssökning
Exempel

 (vardagligt språk)

”Bed sores”

”Heart attack”

(motsvarande ämnesord = korrekt begrepp, fackspråk)

”Pressure ulcer”

”Myocardial infarction”
Fördelar
 • Går att söka på vilka ord som helst, bra om specifika begrepp saknas
 • Om man använder sig av allmänna sökord saknas ofta ämnesord och då funkar fritextsökning bättre
 • Ger större antal träffar
 • Enkelt att överföra din sökning mellan olika databaser
 • Man kan vara säker på att man använder korrekt terminologi
 • Täcker även in böjningsformer/synonymer utan att du behöver tänka på det
 • Väldigt specifika sökningar
 • Ger mindre antal träffar
 • I ämnesordslistan finns definitioner av termerna
 • I ämnesordslistan kan du hitta bredare, smalare eller relaterade termer
Nackdelar
 • Risk att du inte hittat korrekt benämning och missar material
 • Sökningen kan bli för generell
 • Ibland saknas ämnesord för ditt ämnesområde
 • Sökningen kan bli för smal
Sökfält

I referensdatabaser:
all fields/anywhere/ospecificeratsökning efter ordet i titel, abstract eller ämnesord.

I fulltextdatabaser:
all text/anywhere. I alla fält, ordet kan finnas varsomhelst i hela artikeln eller i beskrivningen av den.

I Pubmed, Medline, Svemed+:
MeSH terms
(Se även MeSH Subheading och MeSH Major Topic)

I CINAHL:
Word in subject heading (MW) eller Subject (SU)
(Se även Exact subject heading (MH) Word in major subject heading (MJ) och exact major subject heading (MM))

Sökning sker enbart i ämnesorden – de ord som beskriver huvudteman/innehållet i artikeln.

 

Ämnesord för känslor - finns det?

Karolinska institutets bibliotek har satt samman en guide med ämnesord som kan vara användbara om ni söker artiklar om känslor, relationer, upplevelser m.m.

Termer för ”Upplevelser” och ”Bemötande” i olika former

Ämnesorden kan du söka på i CINAHL eller PubMed, Medline och SveMed+.

Skärmdump från KIB.

Använd ämnesord för att finslipa dina sökord – ett exempel i CINAHL

Foto av kikare.

Bild: Pixabay

Det finns inga ämnesord för mitt ämne!

Ibland finns det inga ämnesord som stämmer in på ditt ämne, det kan bero på att det är ett för generellt begrepp eller att det är för nytt.

Det går såklart bra att använda sig av både ämnesord och fritextord i sina sökningar!