Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En guide i att söka information för dig som läser till sjuksköterska eller går någon av högskolans specialistutbildningar eller fristående kurser inom vård.

Vad är en (vård)vetenskaplig artikel?

Här får du mer information om vad som kännetecknar vetenskapliga artiklar samt tips på hur du kan avgöra om en artikel är "vårdvetenskaplig".

Peer review

Vetenskapliga tidskrifter tillämpar en metod för granskning och kvalitetssäkring av publicerade forskningsartiklar som kallas peer review. Detta är ett bra begrepp att känna till eftersom det ofta finns en inställning i söktjänster och databaser där du kan välja att sortera fram bara artiklar från denna typ av tidskrifter!

Så, första steget är att kolla att artikeln du hittat är publicerad i en sådan tidskrift. MEN du måste också titta på själva artikeln: Är det en forskningsstudie? Även vetenskapliga tidskrifter kan innehålla ledartexter, bokrecensioner, debatt, personporträtt och liknande.

denna sida på bibliotekets webbplats kan du läsa mer om hur du känner igen vetenskapliga artiklar.

En man i kavaj läser en vetenskaplig artikel.

Foto av Vanessa Garcia från Pexels

Vad är en vetenskaplig artikel?

Karolinska institutets bibliotek har en bra sida med information om vad som kännetecknar vetenskapliga artiklar: https://kib.ki.se/soka-vardera/vardera-information#header-1

Vad kännetecknar en vårdvetenskaplig artikel?

Texten författad av: Elisabeth Lindberg och Margaretha Ekebergh (2018), forskare inom vårdvetenskap vid Högskolan i Borås

En vårdvetenskaplig artikel kännetecknas av forskning som har ett patientperspektiv. Det är studier om hälsa, välbefinnande och lidande. Men även om vårdpersonalens vårdande arbete, där den vårdande relationen är i fokus.

Centrala begrepp i vårdvetenskapliga artiklar är därför:

  • Patientperspektiv
  • Hälsa, välbefinnande och lidande
  • Vårdande relation

Nu följer en kort sammanfattning av vårdvetenskap hämtad ur Teoretiska grunder för Vårdande av Arman, Dahlberg och Ekebergh (2015). Boken ger en utförlig beskrivning av vårdvetenskapens människosyn och kunskapsområde.

Vårdvetenskapen är en professionsneutral vetenskap som är användbar för alla som arbetar i människovårdande yrken. Vårdvetenskap berör människan i förhållande till hälsa, välbefinnande och lidande, och kunskapssynen präglas av helhetssyn på människan som patient. Den kunskap som är central i vårdvetenskapen är hur det är att leva med sjukdom och ohälsa. Centralt är också hur vårdare tillsammans med patienten kan lindra lidande och skapa förutsättningar för hälsa.

Utöver denna vårdvetenskapliga kunskap använder sjuksköterskan andra kunskaper i mötet med patienten, såsom medicinsk kunskap, kunskaper om lärande och patientnära ledarskap samt etik. Den medicinska kunskapen fokuserar människans biologi, ofta i form av symtom och diagnoser. Denna kunskap är viktig för sjuksköterskan, men som sjuksköterska är det inte tillräckligt att enbart ha ett medicinskt perspektiv. Istället fokuserar vårdvetenskapen (sjuksköterskans huvudämne) på att människan alltid är både existens och biologi. I vårdandet krävs därför kunskaper om exempelvis patientens levda erfarenhet av hälsa och lidande och hur patientens hälsoresurser kan stödjas och stärkas. I vårdvetenskap ingår även dimensioner av exempelvis lärande, patientnära ledarskap och etik. Det innebär att vårdvetenskaplig forskning också kan beröra dessa områden, men då alltid med ett patientperspektiv i fokus.

Det kan vara svårt att säga att vårdvetenskaplig forskning enbart publiceras i specifika tidskrifter. Då Du söker artiklar behöver Du därför ha en förståelse för vårdvetenskapens utgångspunkter avseende människosyn och kunskapssyn, som du finner i litteraturen.

Exempelvis:

Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber.

Två personer som håller hand.

Den vetenskapliga artikelns struktur - IMRaD

Vetenskapliga artiklar är ofta strukturerade på ett likartat sätt. En modell för denna struktur kallas IMRaD och är en akronym för:

Introduction
Methods
Results
and
Discussion

Bild på en trave tidskrifter.Bild: Mostphotos.com

Ulrichsweb - Info om tidskrifter

Refereed Yes och bilden på domartröjan betyder att det är en vetenskaplig tidskrift du hittat:

Bild på symbol för vetenskaplig tidksrift i Ulrichsweb