Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textil- och modedesign

Ulrichsweb - Info om tidskrifter

Refereed Yes och bilden på domartröjan betyder att det är en vetenskaplig tidskrift du hittat:

Bild på symbol för vetenskaplig tidksrift i Ulrichsweb

Tidskrifts- och tidningsartiklar

Artiklar publiceras i olika sorters tidningar och tidskrifter. Nyhetsartiklar hittar du i dags- och kvällspress medan artiklar som presenterar vetenskapliga resultat publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Här får du mer information om olika sorters tidskrifter och var du kan söka efter artiklar inom ditt ämnesområde.

Olika sorters artiklar och hur man känner igen dem

Här är några saker som kännetecknar vetenskapliga artiklar. Gör en sammanvägning av dina iakttagelser för att avgöra om artikeln du hittat är vetenskaplig:

 • Författarna är forskare
 • Tidskriften som publicerat artikeln är vetenskaplig, Artiklarna i vetenskapliga tidskrifter har granskats av andra forskare inom ämnet för att säkerställa hög kvalitet (peer review). Du kan kontrollera tidskrifter i indexet Ulrich's.
 • Man redogör för resultat från en forskningsstudie
 • Artikeln är välstrukturerad och innehåller abstract, introduktion, metod, resultat och diskussion
 • Det finns gott om referenser till tidigare forskning
 • Språket är akademiskt och avancerat

Det är sällan relevant att referera till tidningsartiklar i akademiska arbeten. Försök istället att hitta till den originalkälla  som informationen i tidningsartikeln bygger på. Här följer några kännetecken för tidningsartiklar:

 • Författarna är journalister
 • Vänder sig till allmänheten
 • Tidningartiklar publiceras i dagstidningar och nyhetsmedia
 • Ges ut dagligen eller några dagar i veckan
 • Innehåller nyheter, intervjuer, debatt, aktuell information om branscher och företag
 • Vardagligt språk

Det är lite flytande hur man använder begreppen facktidskrift och branschtidskrift, men i stora drag gäller följande för artiklar i dessa tidskrifter:

 • Författarna är journalister eller experter / branschfolk
 • De vänder sig till branschfolk eller den intresserade allmänheten
 • Ges ut olika ofta: vissa varje vecka, andra varje månad etc.
 • Artiklarna innehåller intervjuer, debatt, aktuell information om branschen, det förekommer också statistik och information om förväntade trender 
 • Vardagligt språk

Databaser - tidskriftsartiklar

Databaser - artiklar från fack- och branschtidskrifter

Primo - tidskrifts- och tidningsartiklar

Google Scholar

Google Scholar är en sökmotor med fokus på akademiska källor, bland annat vetenskapliga artiklar. Google Scholar kan vara ett bra komplement till bibliotekets databaser.

Söker du i Google Scholar inom högskolans nätverk kommer länkar till bibliotekets online resurser att bli synliga i din träfflista. För att få dessa länkar även när du söker hemifrån går du in via länken ovan (eller från bibliotekets databaslista) och loggar in med din studentanvändare.

Databaser - tidskriftsartiklar, ämnesövergripande

Bibliotekets databaser

De flesta av bibliotekets tidskrifter är elektroniska, men inom konst- och designområdet har vi också en hel del i tryckt form. Här är exempel på några av dem. De tryckta tidskrifterna hittar du på plan 1 i biblioteket. Tidskriften Aesthetica är tillgänglig online.

Vetenskapliga tidskrifter

Här är exempel på vetenskapliga tidskrifter inom mode, textil och design, tillgängliga i elektronisk form.