Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textil- och modedesign

EndNote

EndNote är ett referenshanterings- program som du kan använda för att samla och organisera dina referenser och automatiskt skapa texthänvisningar och referenslistor i ditt arbete. Programmet finns i en klientversion och i en onlineversion. Onlineversionen har inte lika omfattande funktionalitet som klienten, men för dig som studerar på en kandidatutbildning är den oftast fullt tillräcklig.


EndNote Online:


EndNote klientversion och EndNote Online:

Skriva och referera

När du skriver uppsats och andra arbeten på högskolan måste du redovisa vilka källor (exempelvis böcker, artiklar, webbsidor, bilder) du har använt.
De viktigaste skälen till detta är att

  • visa vilka fakta eller andra underlag du bygger ditt arbete på
  • stödja dina påståenden
  • underlätta för läsaren att gå tillbaka till källorna, kontrollera uppgifterna, läsa mer
  • visa vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad du hämtat från andra 
  • undvika plagiat och upphovsrättsintrång

Det finns olika referensstilar. Du som läser textil- eller modedesign ska använda den stil som kallas Harvard. Harvardstilen är inte en fast standard, olika guider kan skilja sig åt, det är därför viktigt att du är konsekvent och håller dig till en och samma guide. Den guide vi rekommenderar på textil- och modedesign är York St John University Harvard Referencing Guide.

Rekommenderad Harvardguide på textil- och modedesignutbildningarna

Hjälp från databaserna

I Primo, Libris, Google Scholar och i de flesta databaser kan du få hjälp med att skapa referenser. Det finns ofta en liten "knapp" som heter "skapa referens" eller "cite". När du klickar där skapar databasen/systemet referensen åt dig automatiskt. Denna kan du sedan klippa in i din referenslista. Hur väl de stämmer kan variera beroende på system så du måste alltid själv  justera dem enligt Harvardguiden.

Referera och citera - undvik plagiat

Hur, när och varför ska jag referera?

Film från Uppsala Universitetsbibliotek (6,28 min).

Referera och citera - undvik plagiat

 Film från Brock University Library
(2 min.).